Lärandet är nyckeln till bra ledarskap

Forskare i USA menar att intresset och förmågan till att kontinuerligt lära sig mer är det som utmärker de allra bästa cheferna.

Annons

Bara i USA lägger företagen 24 miljarder dollar på olika ledarskapsutbildningar. I en artikel i Harvard Business Review ifrågasätter nu forskarna Peter Heslin och Lauren Keating på Sydney Business School samt Susan j Ashrod på University of Michigan om de pengarna är så väl spenderade.

De menar att det visserligen är oerhört viktigt för chefer att hela tiden förkovra sig, men att de som går olika ledarskapskurser ofta har problem att implementera det de lärt sig på kursen i verksamheten.

Deras forskning pekar istället på att det är bättre om ledarna fokuserar sitt lärande på tre faser i sitt dagliga arbete.

Till att börja med behöver ledarna alltid ha ett mål om att de ska lära sig något ny eller bli bättre på något de redan kan. Med det målet i sikte kan de sedan identifiera projekt, nya arbetsuppgifter eller förändrade rutiner som ger dem möjlighet att lära sig mer.

Nästa steg är att experimentera med olika strategier för att lära sig mer. Det kan till exempel handla om att skaffa sig en coach som kan hjälpa dig på vägen eller kanske gå en utbildning som verkar resultera i något som faktisk kan implementeras.

Slutligen måste ledarna göra en noggrann utvärdering om de verkligen nådde målet med sitt lärande. Nyckeln till att lyckas är att kunna avgöra vad som fungerade bra, vad som fungerade mindre bra och vilka förändringar som behöver göras för att nästa lärande ska fungera ännu bättre. På så sätt får man en kontinuerligt förbättrad systematik för sitt lärande, vilket behövs för att man ska få någon riktig nytta av sitt lärande.