Ledare: ”Är du en senior ekonomichef?”

CFOworld är ett magasin som vänder sig till seniora ekonomichefer och CFO:er. Jag får därför ofta frågan om hur jag definierar en senior chef.

Ja, hur långt är ett snöre? Nästan lika svår är frågan om var gränsen mellan junior och senior går.

När jag arbetade i revisionsbranschen ansågs en junior medarbetare bli senior efter två års anställning. Då fick medarbetaren mer ansvar och förvandlingen var självklar. På min revisionsbyrå var trappan helig. Inget steg skulle gå för fort och två år var regeln. Lönerna följde samma trappa med ytterst få undantag liksom även förväntan på den ”nya rollen” som senior.

Jag skulle inte säga att senior är samma sak som erfaren, lika lite som junior är lika med oerfaren. Inte heller skulle jag säga att senior betyder gammal och junior ung. Eventuellt har orden olika innebörd för olika människor och företag, och situationen avgör naturligtvis betydelsen. Men personligen tror jag att förmågan att arbeta rätt istället för mycket ökar chanserna betydligt till befordran, ökat ansvar och seniort chefskap.

En klok entreprenör och företagsledare sa till mig en gång att det är bättre att göra tre saker riktigt bra istället för tio saker halvbra. På den tiden jobbade jag sena nätter nästan varje vecka och få människor tyckte att jag gjorde ett bra jobb i förhållande till min insats. Jag kunde inte förstå att jag inte fick mer beröm tills den dag jag ändrade strategi och istället började prioritera mina leveranser. Jag valde ut tre personer och leveranser som jag skulle göra så bra jag kunde och helt plötsligt förstod jag – det handlar inte om kvantitet utan om kvalitet. Resultatet blev att jag jobbade betydligt mindre, men presterade bättre. Mina kunder blev nöjdare och det efterlängtade berömmet kom. Med tiden blev jag mer effektiv och gjorde rätt saker istället för många felaktiga saker rätt.

Jag tror att den största skillnaden mellan en senior ekonomichef och en icke-senior är att den seniora förstår sin organisation, vet vad som är viktigt och prioriterar därefter. Den som är junior försöker fortfarande att hitta rätt.
Trevlig läsning!