Ledare: CFO som it-chef, hype eller trend?

CFO:er är villiga att satsa på nya moderna affärssystem, BI, mobila lösningar och även till viss del outsourcing, men molntjänster, ”bring your own device” och ”unified communications” är exempel på områden många finanschefer inte förstår eller inte vill satsa på. Vi ser att allt fler CFO:er ansvarar för it, något som också blir en allt viktigare fråga för CFOworld. Det blir även därmed intressant att undersöka närmare vilken attityd Sveriges finanschefer egentligen har till it.

I slutet av augusti anordnade CFOworld och CIO Sweden ett gemensamt event som handlade om risk management och hur de två rollerna kan bidra till ökad effektivitet. Inför eventet gjordes en undersökning.

Resultatet av denna var kanske inte särskilt förvånande, men ändå mycket spännande. I enkäten bad vi både CIO:er och CFO:er svara på vad de ansåg vara trend eller hype inom olika it-områden.

Med trend avsågs ett bestående och växande område medan hype således var mer en ”snackis” – något som troligen inte skulle utvecklas till något större.

Först och främst kunde vi konstatera att CIO:er och CFO:er är långt ifrån synkade i dessa frågor. Resultatet av undersökningen tyder på dålig kommunikation och en konflikt kring investeringsstrategier mellan parterna. Vi kunde alltså se att samarbetet mellan dem inte fick ett särskilt högt betyg och att merparten av CIO:erna såg CFO:n som en stoppkloss för förändring och verksamhetsutveckling.

CFO:erna var inte alls lika negativt inställda och tyckte samarbetet fungerade tillfredsställande. Båda grupperna angav delaktighet i verksamhetens övergripande strategier som en nödvändighet för att ta samarbetet till nästa nivå.

Antingen betyder detta att CFO:n är ointresserad av it och gladeligen delegerar frågan till CIO:n utan att själv försöka förstå – eller så innebär det att CFO-rollen utvecklas i snabbare takt än CFO:n själv hinner uppfatta. Onekligen finns mycket att lära för CFO:n och kanske kommer den ökade förståelsen att revolutionera företagen på sikt.