Ledare: Så tänker den svenska CFO:n inför 2013

Nytt år betyder nya utmaningar och möjligheter kan man tycka, men de resultat vi fått fram från CFOworlds senaste undersökning visar något annat. Enligt Sveriges finanschefer blir 2013 konjunkturmässigt ett medelbra och ganska oförändrat år. Många tror till och med att året bjuder på en sämre konjunktur än förra året, medan hoppet vänder för 2014 och ännu mer för 2015.

Merparten tror att eurozonen kommer att behöva hela 2013 och delar av 2014 för att återhämta sig, för att därmed även påverka den svenska konjunkturen. Mindre företag menar sig dock inte ha upplevt någon djupare lågkonjunktur än och tror att den egna omsättningen ökar under kommande räkenskapsår. De större företagen i svenskt näringsliv är inte lika optimistiska.

Trots detta väntas investeringsbudgetarna öka under de kommande två åren innan de avmattar – något som kan tyckas tala emot konjunkturläget. Den övergripande strategin hos många företag är i övrigt att sänka kostnaderna och öka effektiviteten, både för den egna finansfunktionen och för företaget i stort. De investeringar som kommer prioriteras under året är hos merparten av företagen främst affärssystemrelaterade eller personalrelaterade.

De områden som CFO:erna lägger mest tid på är, enligt resultaten hittills, redovisning, rapportering och löpande kommunikation med organisationen, något som tyder på en ”back to basics”-trend för CFO-rollen.

På CFOworld kommer vi under 2013 att fortsätta följa trenderna i rollen och adderar även några nya experter till redaktionen. Dessutom växlar vi upp och blir månadsmagasin. Du kommer att få hem ett nytt fullspäckat nummer av CFOworld varje månad utom i januari, juli och augusti. För dig som vill börja prenumerera på CFOworld magasin, klicka här.

Vi har även slipat ytterligare på vårt eventkoncept. Den 21 maj får du ett smakprov på CFO Live: Creating Value, ett event fullt av inspiration för dig som är CFO och intresserad av CFO-rollens utveckling och framsteg. Se till att du inte missar det!