Liberalerna vill bli bäst på skattesänkningar

Liberalernas valplattform visar att de är det parti som tydligast profilerar sig som skattesänkare inför årets val.

Sänkt marginalskatt, sänkt bolagsskatt, slopad värnskatt och en ny skattereform är några av de förslag som Liberalerna går till val på i år. De verkar därmed försöka ta över Moderaternas mantel som det främsta skattesänkarpartiet.

Det visar PWC:s analys av partiets skatteförslag och i en kommentar skriver PWC:

Liberalerna är det parti som tydligast går till val på ett budskap om sänkt marginalskatt. Liberalernas Jan Björklund var också tidigt ute och kritiserade sin allianskollega Moderaterna när dessa i början av maj gjorde uttalanden som kunde tolkas som att de backade från tidigare löften om sänkt marginalskatt. Liberalerna synes vilja mer än sina allianskollegor i denna fråga. Liberalerna har en tydlig skatteagenda och markerar att man vill något, även på längre sikt än i årets val.

Bland Liberalernas skatteförslag hittar vi bland annat:

  • Sänkt marginalskatt genom en höjning av brytpunkten för den statliga inkomstskatten från 37 500 kronor till 43 000 kronor. Dessa bör på sikt närma sig snittet inom OECD.
  • Slopad så kallad värnskatt, det vill säga den extra statliga inkomstskatt på fem procentenheter som tas ut på inkomster över viss nivå.
  • Bolagsskatten behöver sänkas ytterligare. Det är osäkert på om detta gäller även efter den sänkning som riksdagen väntas besluta om i juni.
  • Sverige bör införa ett system med ”patentbox” som ger forskningsintensiva företag lägre bolagsskatt.
  • Personaloptioner måste göras attraktivare utan begränsningar i storleken på företag och vem som omfattas.
  • En ny skattereform som sänker skatten på arbete. Finansiering ska ske genom höjda klimatskatter och en enhetlig moms.