Livets 3 faser, utbildning, karriär och pension, allt mer diffusa

En spikrak väg från utbildning, via karriär till pension är inte självklar när fler blir 100 år – eller äldre.

Vi lever allt längre, redan 2013 beräknades varannan nyfödd svensk bli 100 år eller äldre. Det finns till och med de som anser att den första 200-årige svensken redan är född.

Den här utvecklingen påverkar förstås arbetsmarknaden och hur vi som individer väljer att strukturera våra arbetsliv. Vi är vana vid att tänka på arbetslivet i tre faser – utbildning, karriär och sedan pension, men en sådan uppdelning behöver inte vara självklar.

Problem med stress och utbrändhet har diskuterats mycket i Sverige de senaste åren. Som samhälle har vi inte råd med att viktig arbetskraft försvinner under stora delar av ett allt längre arbetsliv. För att inte tala om hur omänskligt det är. Det går helt enkelt inte att försöka komma runt problemet med överarbete när vi lever och jobbar. Stress är dessutom bara en av många frågor att ta hänsyn till när vårt arbetsliv blir längre. Det är dags att dela upp arbetslivet i fler faser och nya åldrar. Hur skulle till exempel du definiera ”medelålders”, eller ”gammal” om vi lever tills vi är 100 – eller 150 år?

Fler och nya faser

Vi kommer säkert också att skaffa barn senare i livet, om vi är mer hälsosamma.  Logiskt blir då att ha en första karriär innan vi bildar familj och en andra karriär senare i livet, när vi idag ses som gamla och förlegade. Individualisering blir en självklarhet som arbetsgivare måste finna sig i. Det som passar en individ eller bransch är inte nödvändigt det bästa för någon annan.

Hänga med i utvecklingen

Så var det där med utvecklingen. Många har upplevt känslan av att komma tillbaka till jobbet efter föräldraledigheten och upptäcka hur mycket som är nytt. Det är idag svårt att föreställa sig hur världen kommer att se ut om 100 år, men en sak är säker. Kompetensutveckling är en av de allra viktigaste faktorerna för att vi ska kunna arbeta längre. I framtiden kommer kunskap dessutom att föråldras ännu snabbare än idag. Den som inte hela tiden utvecklar sig och håller sig ajour med allt det nya, riskerar hamna på efterkälken.

Som individ kan du inte förlita dig på att någon annan ser till att du får den utveckling du behöver. Ansvaret är ditt. Som företag är kompetensutveckling ett av de viktigaste sätten att behålla och utveckla medarbetare du redan har och att attrahera nya.

Hur förbereder du dig då för ett längre arbetsliv? Vi har några goda råd både till dig som medarbetare och till företag:

Goda råd för medarbetare

Ekonomi. En av de största utmaningarna med ett längre liv är hur vi ska ha råd. Om vi lever längre måste vi spara mer och på lång sikt. Det där med ”att gå i pension” blir mer flytande. Vi kanske måste pensionera oss på deltid och fortsätta jobba, kanske som konsult.

Hälsa. Det är inte bara i ekonomin vi måste investera långsiktigt. Det gäller också vår hälsa – både fysiskt och psykiskt. Kanske innebär det att ta sabbatsperioder för att lära oss något nytt?

Utbildning och utveckling. Företag satsar på att utbilda och utveckla sina medarbetare. Men du har ett eget ansvar att hålla kompetensen vid liv om du vill vara med och konkurrera om de bästa jobben och fortsätta att utveckla din karriär. Det kanske till och med finns utrymme för mer än en karriär, kanske två eller fler, i livet?

Balans mellan arbete och hemliv. De flesta av oss kämpar med att få bra balans mellan arbete och fritid, och om vi jobbar längre blir det ännu viktigare. Även för den som är ambitiös gäller det att inte slita ut sig innan 40, för vad ska du göra med resterande 60 år om du inte kan jobba? Vad vi behöver kan se olika ut i olika faser av livet och karriär kan se helt annorlunda ut. Frihet och flexibilitet kanske är viktigare när du har småbarn, medan du senare i livet, när du har mer tid och energi, kan tänka dig ta en ledarskapsposition. Eller kanske väljer du att starta eget medan du på äldre dar kanske vill jobba deltid.

Goda råd för arbetsgivare

Ekonomi. I framtiden kommer din personal att vara mycket mer utspridd vad gäller ålder och ny kompetens är inte nödvändigtvis samma sak som unga medarbetare. Kriterier som ålder och erfarenhet stämmer kanske inte längre vid lönesättning så försök vara kreativ vad gäller lön och bonus om du vill behålla och attrahera talang i framtiden.

Hälsa. Många företag erbjuder redan idag massage, medlemskap på gym eller extra hälso- och sjukvårdsförsäkring. Sådana förmåner kommer att bli ännu viktigare ju äldre vi blir och ju längre vi fortsätter jobba. Den som har de mest attraktiva förmånerna får lättare att locka de bästa medarbetarna.

Utbildning/utveckling. Kompetensutveckling är a och o på framtidens arbetsmarknad. Internutbildning, kurser och utbildningsportaler är superviktigt. Men tänk längre – du kanske till och med ska ge vissa medarbetare möjlighet att skaffa sig en helt ny utbildning för att sedan återvända till en ny roll i företaget. Samtidigt gäller det att komma ihåg att unga generationer inte är särskilt lojala mot sina arbetsgivare, utan gärna går vidare till nya jobb. Det betyder inte att du bör strunta i att utbilda dem eftersom de ändå bara försvinner till konkurrenten. Konkurrenten kommer att ha precis samma problem som du. När alla lever och jobbar längre måste alla arbetsgivare satsa på utveckling, som blir ett konkurrensmedel om de bästa talangerna.

Balans mellan arbete och privatliv. Det går inte längre att bara säga vackra ord om vikten av balans mellan arbete och privatliv – arbetsgivare måste ta sitt ansvar och göra det lättare för medarbetare att skapa balans. Det finns överväldigande bevis för att medarbetare som har bra balans är friskare och orkar jobba längre. Balans är dessutom någonting som yngre generationer värderar väldigt högt när de söker jobb. Möjlighet att jobba på distans- och/eller flexibelt, kunna ta sabbatsår, eller kanske sabbatsveckor eller månader, där man fortsätter vara kopplad till företaget med full eller reducerad lön, samtidigt som man kompetensutvecklar sig, är värdefullt både för företaget och medarbetaren. När vi lever och jobbar allt längre, ökar kraven både på oss som individer och företagen att ta hand om oss bättre. HR måste också bli bättre på att hitta nya lösningar och helt enkelt våga experimentera mer. Det finns inget facit här. Men helt klart är att den som har mod och kreativitet kan skaffa sig ett stort försprång när det gäller hur vi tar hand om och inspirerar medarbetare, oavsett om de är 25 eller 125!

Stefan Robsen
About Stefan Robsen 10 Articles
Cornerstone OnDemand