LO räknar med hög tillväxt närmaste åren

BNP-tillväxten kommer att ligga runt tre procent i år och nästa år menar LO-ekonomerna i en rapport.

Den svenska ekonomin kommer att växa med runt tre procent både i år och 2018 för att försvagas till drygt två procent 2019. Det menar LO-ekonomerna i sin rapport ”Ekonomiska utsikter”. En anledning till den goda tillväxten är att ekonomin i många europeiska länder har tagit fart, vilket gynnar den svenska exporten.

– Det är glädjande att vi ser en stark tillväxt såväl i Sverige som i Europa. Det är framför allt export och investeringar som driver på tillväxten, säger LO:s chefsekonom Ola Pettersson.

Jämfört med Euroområdet och USA så växer Sveriges ekonomi klart snabbare. I år beräknas BNP i Euroområdet att växa med 2,1 procent medan motsvarande siffra för USA ligger på 2,2 procent. Nästa år beräknas Euroområdets BNP att växa med 1,9 procent medan USA:s BNP ökar med 2,3 procent.

Arbetslösheten kommer också att minska i Sverige räknar LO-ekonomerna med. Från 6,7 procent i år till 6,1 procent 2019. Ett problem här är att många nyanlända saknar de kunskaper och färdigheter som krävs på svensk arbetsmarknad. Där hoppas LO att de nya etableringsjobben ska ge nyanlända en bättre chans att komma in på arbetsmarknaden.

Ett område där LO-ekonomerna inte är nöjda med utvecklingen är inkomstskillnaderna. De är för stora enligt LO som vill se att den ekonomiska politiken inriktas på att minska klyftorna.

– Vi anser att om man höjer a-kassan och skatterna på kapitalinkomster och förmögenheter, så skulle det få den bästa fördelningspolitiska effekten. Det är bra reformer för ökad jämlikhet, säger Ola Pettersson.