Lön och ledarskap viktigast när unga ekonomer väljer arbetsgivare

En bra chef och schysst lön står högst på önskelistan bland unga ekonomer när de får ranka kriterierna vid val av arbetsgivare.

När Academic Works frågade 2 800 unga ekonomer vad de främst ville se hos en arbetsgivare så svarade 61 procent att en bra chef och ledarskap var viktigt. Nästan lika stor andel, 60 procent, uppgav att en bra lön och förmåner var något som var väldigt lockande. De svarande kunde ange flera alternativ, vilket gör att totalsumman blir över 100 procent.

Academic Works gjorde motsvarande undersökning i fjol och även då kom alternativet med bra chef och ledarskap högst på listan.

– Många företag genomgår fortsatt en digitaliseringsfas som vi vet påverkar ekonomernas roller och tjänster. Exempelvis ställs högre krav på ekonomer att bredda sina kunskaper inom framförallt IT. När rollerna förändras blir chefen och ledarskapets betydelse viktigare för att medarbetarna ska kunna utvecklas och det är därför naturligt att bra chef/ledarskap rangordnas som viktigast även i årets undersökning, säger Camilla Wallin, Business Area Manager Finance på Academic Work.

I fjol var det dött lopp mellan att ha trevliga kolleger och att få bra lön och förmåner. I år var dock lönen viktigare för fler, 60 procent mot 55 procent. Något som Academic Work också ser som en reaktion på digitaliseringen.

– Vi ser att ekonomernas arbetsuppgifter varje år går mer och mer ifrån det administrativa till att bli av mer strategisk och analytisk karaktär. Automatiseringen gör att komplexiteten ökar. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att vi ser lön klättra upp på listan. Ekonomerna ställer helt enkelt högre krav på lön eftersom digitalisering och automatisering påverkat rollens karaktär, säger Camilla Wallin.

Längst ner på listan kommer nytänkande och framgångsrik arbetsgivare. Bara 17 procent såg det som ett viktigt kriterium. Många unga ekonomer verkar också vara villiga att flytta eller pendla för bara 25 procent ansåg att geografisk närhet till hemmet var av någon större vikt.

Företagets värderingar och kultur verkar inte heller spela någon avgörande roll när nybakade ekonomer ska välja arbetsplats. Det var inte fler än 29 procent av de tillfrågade som menade att det spelade stor roll för deras val.

Undersökningen heter Young Professional Attraction Index, YPAI, och omfattar totalt 14 000 unga personer inom en rad olika yrkesområden.