Lönsam hållbarhet

De flesta företag vill säkert ha en verksamhet som är både socialt och miljömässigt hållbar, men samtidigt måste sifforna gå ihop i slutänden. Utbildningen Hållbar ekonomi ska lära deltagarna att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten.

Målet är att ge de som går kursen kunskaper och verktyg för att ta fram beslutsunderlag som kan visa vad ett hållbarhetsprojekt är värt i pengar räknat. Deltagarna får lära sig en steg-för-steg-metodik som traditionellt används för att bedöma traditionella investeringar, men som också kan användas för att räkna på hållbarhetsprojekt.
 
Utbildningen går bland annat igenom:
 

  • Hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar olika branschers lönsamhet

 

  • Hur man räknar på direkta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel resursbesparing eller ökad försäljning)

 

  • Hur man räknar på indirekta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel förbättrat varumärke och ökad kundlojalitet)

 

  • Hur man hanterar osäkerheter i kalkylen

 
Kursen arrangeras av AH Utbildning och äger rum 14 mars i Stockholm.