Lönsam lönekartläggning

Fackförbundet Unionen har undersökt hur företagen i Sverige arbetar med lönekartläggning och resultatet blev väl sisådär. Företrädare för 1 003 av Unionens fackklubbar intervjuades och det visade sig att en fjärdedel av företagen inte hade genomfört något arbete med lönekartläggning och analys under den senaste treårsperioden trots att det är ett lagkrav.
 
Bland de som utför en kartläggning är det många som upptäcker omotiverade skillnader. Runt 60 procent av företagen har efter en kartläggning upptäckt löneskillnader som behövde justeras eller där andra åtgärder behövde genomföras. I över hälften av fallen är det främst kvinnor som fått sina löner justerade som en konsekvens av lönekartläggningen och analysen.
 
Det finns också fortfarande klara löneskillnader mellan män och kvinnor på arbetsplatserna. Bland tjänstemännen låg skillnaden på 18,3 procent.
 
– Trenden är att löneskillnaderna minskar men det går alldeles för sakta! Det är uppenbart att fler arbetsgivare skulle tjäna på att i samverkan med facken kvalitetssäkra sin lönesättning ur jämställdhetssynvinkel, säger Peter Tai Christensen, Mångfaldsexpert på Unionen.