Lönsamma placeringar

Forskare vid Harvard Business School har i samarbete med Cornerstone Ondemand undersökt hur personalens placering inne på kontoren kan påverka deras arbete och resultatet tyder på att vem du sitter i närheten av påverkar arbetsprestationen en hel del.
 
I två år följde forskarna över 2 000 anställda på ett teknikföretag och undersökte var de satt, vilka som satt i närheten och hur väl de presterade på arbetet. Personalen delades in i tre grupper: de som var väldigt produktiva (men inte så kvalitetsmedvetna), de väldigt kvalitetsmedvetna (som inte var så produktiva) och så generalisterna som låg mitt i mellan.
 
Genom att testa lite olika placeringar kom forskarna fram till att de fick det bästa resultatet om de placerade produktiva och kvalitetsmedvetna tillsammans och generalisterna för sig själva. Idén är att de produktiva och de kvalitetsmedvetna kompletterar varandras styrkor och svagheter om de sitter nära varandra.
 
Lyckas man placera rätt personer nära varandra finns det mycket att vinna menar forskarna. Enligt deras beräkningar ökade organisationens prestanda med 15 procent när rätt personer hamnade bredvid varandra. Omsatt till de 2 000 anställda som undersöktes skulle det ge en ökad lönsamhet på närmare nio miljoner kronor enligt forskarna.
 
Undersökningen visade också att negativa och missnöjda anställda föga förvånande spred sitt missnöje till alla runt omkring dem. Så för chefer är det viktigt att snabbt isolera missnöje och hantera det. Brister i arbetsmiljön och personkonflikter måste lösas snabbt annars påverkar det betydligt fler än de som var missnöjda från början.