Lönsammare projekt

Mycket av förändringsarbetet i många företag drivs i form av olika projekt. Det är därför viktigt att projektarbetet blir så effektivt som möjligt. Neda Modirzadeh, produktspecialist på Visma, har i ett blogginlägg sammanställt ett antal tips som kan öka lönsamheten i projekten och här några av dem:
 

  • Registrera timmar varje dag. Det säger sig självt egentligen; timmar är er inkomstkälla. Även den sista kvarten måste dokumenteras, inte bara för att det är er inkomst utan också för att de anställda är en kostnad. Görs inte dokumentationen rätt så kan ni inte heller mäta lönsamheten i projekten.

 

  • Använd ett system som visar realtidsdata. Har ni alltid rätt kostnader och intäkter att gå efter är det väldigt enkelt att strama till eller göra förändringar i olönsamma projekt.

 

  • Följ upp. Är alla timmar korrekt inmatade på era projekt får ni kontroll. Genom att mäta planerade mot arbetade timmar kan ni hålla uppsatta tidsplaner. Ni kan också undvika att till exempel arbeta 20 timmar mer än planerat, något som annars hade lett till att ett tidigare lönsamt projekt helt plötsligt blev väldigt kostsamt.

 
Alla tipsen hittar ni här.