Månadens CFO: Från San Francisco till Stockholm

Det var hans fru som föreslog att de skulle flytta tillbaka till Sverige igen. Ingmar Berg tyckte själv att det lät som en bra idé. Efter att ha bott åtta år i USA, sju år Schweiz och ett år i Hongkong var det läge återvända hem. När vi träffar Ingmar på Manpower Groups huvudkontor i centrala Stockholm är det precis ett år sedan han kom åter till huvudstaden.

Hur det är att vara CFO i ett bemanningsföretag kan Ingmar Berg inte riktigt svara på. Bland annat därför att han inte jobbat i branschen särskilt länge. Samtidigt, menar han, har bemanningsbranschen många likheter med utbildningsbranschen, som han senast kommer ifrån.

– Utbildning ger unga människor en möjlighet att realisera sin första dröm. Lite samma sak är det med bemanningsbranschen, som ger människor möjlighet att realisera sin potential.

Telge jobbstart
För ett par år sedan påbörjades ett samarbete mellan Manpower Group och Södertälje kommun för att öka sysselsättningen främst bland långtidsarbetslösa invandrare i kommunen. Projektet Telge jobbstart är idag en stolt treåring som gett lön för mödan – bokstavligt talat. Mer än 450 Södertäljeinvånare har fått jobb sedan dess.

– Många av dem kommer från förhållanden vi inte ens kan föreställa oss. Ofta har de varit arbetslösa i flera år och har kanske en begränsad erfarenhet av det svenska arbetslivet. Tack var våra coachprogram har de fått en väg in på arbetsmarknaden.


Att bana väg för andras drömmar har varit lite av en röd tråd i karriären hittills, säger Ingmar. Det var bland annat därför han valde att gå till Manpower Group efter nästan två decennier inom utbildningsbranschen.

Tidigt i karriären fick han jobb på ett utbildningsföretag, ägt av tre svenskar och en finländare, inriktat på engelskutbildning för vuxna. I slutet av 90-talet köptes företaget upp av ett amerikanskt börsbolag.

– Det var enormt lärorikt, dels att gå igenom försäljningsprocessen, förse alla potentiella köpare med information, svara på frågor, bygga affärsmodeller och så vidare. Men sedan även att genomföra själva integrationen och vänja sig vid den amerikanska arbetskulturen.

Kulturskillnaderna blev påtagliga, trots att han redan hade bott i USA i ett par år. Den amerikanska mentaliteten beskriver han som enormt positiv och nästan enbart inriktad på möjligheter. Precis som på film – ”no is not an answer”.

– Dessutom var det ett oerhört entreprenörsdrivet företag som köpte upp bolaget där jag jobbade. Stämningen var helt annorlunda. Det var en ny typ av organisation och en ny fas i min karriär.

Två år senare såldes den nya uppköpta delen av verksamheten av. Ingmar Berg blev erbjuden att stanna kvar och gick över till en nystartad enhet som skulle fokusera på att köpa universitet världen över med enbart ackrediterade utbildningar.

– Det är som om du tänker dig tanken att vi skulle komma till Sverige och köpa Stockholms universitet. På den nivån var det.

Jorden runt
Affärsidén var ett vinnande koncept och verksamheten växte snabbt. Det första universitet som köptes upp var i Spanien år 1999. Tio år senare hade bolaget förvärvat över 40 universitet med fler än 700 000 studenter runt om i alla världsdelar, inklusive Afrika.

– Det var en enorm resa, bokstavligt talat, som tog mig från San Francisco och Washington till Schweiz, där vi köpte två hotellskolor, och sedan vidare till Hongkong.

Alla människor vill i grund och botten ha ett jobb och ta eget ansvar, menar Ingmar. Men för att få ett jobb krävs oftast en utbildning. Det var just där det amerikanska bolaget kunde göra skillnad. I länder som Mexico, där staten har få universitetsplatser, öppnades nya möjligheter i samband med att de privata aktörerna tågade in på marknaden.

– För vissa studenter blev det första gången någon i deras familj tog en akademisk examen.

Fem och ett halvt år i Schweiz, sedan bar det vidare: Ett år i Hongkong och sedan tillbaka till Schweiz igen. Resandet tog snart överhand. Med fru och två barn var det dags att skruva ner tempot. Genom en bekant fick han nys om tjänsten som finansdirektör på Manpower Group i Sverige.

Den största skillnaden mellan bemanningsbranschen och utbildningsbranschen är marginalerna, menar han. Med ytterst små marginaler är den största utmaningen, som CFO på ett bemanningsföretag, att få upp lönsamheten och samtidigt bibehålla och öka kvaliteten.

– Som CFO för ett bemanningsföretag måste man vara extremt kostnadsmedveten. Men det handlar även om andra saker. Att skära ner på kostnader kan vem som helst göra, det svåra är att forma en organisation som har långsiktiga förutsättningar att fortleva. Det är just därför vinstmålen är så viktiga. Skapar du inte förutsättningar för att investera och växa finns det en risk att bolaget stagnerar.

Att vara finansdirektör i ett bemanningsföretag är i övrigt inte konstigare än att vara det i något annat företag, säger Ingmar. Han tror att nyckeln för att lyckas som CFO överhuvudtaget är att skapa tillit och vinna andras förtroende.

– När omgivningen väl tappar förtroendet för en finansdirektör är det svårt att jobba ikapp den. Som CFO måste du också kunna ställa obekväma frågor och ibland pusha folk till att tänka ett varv extra.

Dagens CFO måste ha mer emotionell intelligens än för tjugo år sedan, tror han.

– Då handlade rollen i huvudsak om att producera siffror. I dag handlar det om andra saker. Som ekonomi- eller finansdirektör måste du också kunna plocka ut det viktigaste och kommunicera ut det till resten av organisationen, så att de förstår hur de ska agera. Om inte den vanliga chefen som inte är en redovisningsekonom kan förstå vad som sägs, då har du misslyckats.

Precis som många andra CFO:er brinner Ingmar Berg först och främst för att göra affärer.

– Att få fram rätt siffror i rätt tid är bara körkortet. Som finansdirektör måste du givetvis ha en känsla för siffror och ha en analytisk förmåga. Men att gå från att vara en redovisningsekonom till att vara den affärspartner du måste vara för att lyckas i rollen – det är ett stort kliv.

När samtalsämnet glider över till medias granskning av i bemanningsbranschen de senaste åren funderar han ett tag. Han har egentligen ingen riktig kommentar och känner själv inte till alla myter kring branschen, men påpekar att det som står i tidningarna om dåliga anställningsvillkor, uteblivna garantilöner med mera, definitivt inte är något som Manpower Group sysslar med.

– Företag som inte sköter sig förekommer i alla branscher, men de aktörerna rensas ju successivt ut per automatik. Skulle vi hålla på med sådana saker som det rapporterats om i media, ja då skulle vi bita oss själva i svansen. Konsekvenserna av ett sådant agerande kan bli katastrofala.

Han påpekar att det givetvis finns för- och nackdelar, precis som med allting annat.

– Även om det finns utmaningar med det vi sysslar med och företag som missköter sig, skapar det ju i slutändan flexibilitet på arbetsmarknaden. Behöver du få in en viss typ av kompetens eller har stora upp- och nedgångar i produktionen är bemanningsbranschen en stor tillgång.

Just nu är det budgetarbetet som står på agendan. För den som är CFO gäller det att se till att processen fortlöper smidigt och inte stjäl för mycket av organisationens tid.

– Budgetprocessen ska vara lättjobbad, professionell och får inte ta för mycket fokus från det dagliga jobbet. Naturligtvis måste man tänka igenom saker, men det är också viktigt att få upp effektiviteten i arbetet.

Effektivitet är även ledordet för Manpower Group på längre sikt, men inte på bekostnad av kvaliteten. Framöver ska Manpower Group erbjuda fler helhetslösningar och hitta nya sätt att jobba på för att ligga steget före. Målet är att ses som en partner i branschen och inte bara en leverantör. Att förändra och komma framåt handlar inte heller bara om att förnya sig och tänka nytt, utan även om att skala av.

– Vad är det vi kan sluta göra? Finns det saker som vi gör av ren tradition? Ofta glömmer man de bitarna.

Att rensa upp och inte göra saker onödigt krångliga tror han också är nyckeln till en välfungerande ekonomiavdelning.

– Se till att ha bra processer och bra systemstöd. Ha en enkel ekonomistruktur. Och använd inte en massa invecklade termer och kodord, utan benämn saker för vad de faktiskt är.

På frågan om han inte längtar ut i världen igen säger han bestämt nej. Samtidigt kan han inte svära på att han blir kvar i Sverige för alltid.

– Just nu trivs jag där jag är, både på Manpower Group och i Stockholm. Jag har gjort en fantastisk resa och fått bo i fantastiska länder och städer genom åren. Samtidigt vet man ju aldrig vad som händer i framtiden. Kommer det ett spännande erbjudande imorgon eller om tio år är det ett beslut som får tas då.