Månadens CFO: Han är finanschef på Mekonomen

Mekonomen har gjort en lång och omtumlande resa. Nya koncept har lanserats för att locka nya kundgrupper och generera ökad tillväxt. Bättre service, mer enkelhet och större fokus på kunden är några komponenter som fått större tonvikt.

Per Hedblom kom in i företaget 2007, samma år som Håkan Lundstedt tillträdde som vd och koncernchef. Med Håkan Lundstedt kom en rad förändringar.

Han ville göra om Mekonomen från grunden, från en specialbutik för hemmamekaniker till en kedja för en bredare målgrupp. Per har följt med på resan som bolaget gjort sedan dess.

– Vi har velat göra billivet enklare och har från början haft en tydlig strategi med syftet att förändra en bransch som varit ganska konservativ de senaste decennierna.

Tillväxt och nya kundgrupper

Per blev affärsutvecklingsansvarig, och hans första uppgift var att delta i att ta fram den nya strategin. Implementeringen och resultatet av arbetet är de koncept koncernen i dag bygger sin framgång på. 2010 lanserades butikskonceptet M by Mekonomen för att locka en större andel kvinnliga konsumenter till butikerna. Dessutom har man gjort en hel del förvärv. I oktober samma år förvärvade Mekonomen bilservicekedjan Speedy. Dessutom gjordes en storsatsning på Norge genom förvärvet av Sørensen og Balchen och varumärket Bilxtra i början av 2011. I maj i år slutfördes köpet av bildelskedjan Meca.

I april, alltså bara någon månad dessförinnan, tog Per över uppdraget som CFO i koncernen.

– När jag började på Mekonomen var vi verksamma i Sverige, Norge och Danmark. Sedan 2010 finns vi även i Finland. Vi är fortfarande små totalt sett i Norden, men vi har utvecklat våra verkstadskoncept och har i dag en starkare position på marknaden med större varumärkesigenkänning.

Tjugo länder på tio år löd parollen för två år sedan. Det målet står fast, säger Per. År 2020 ska Mekonomen finnas i tjugo länder. Hur och vilka länder vill han inte avslöja, men säger att internationell expansion är något han och övriga i koncernledningsgruppen arbetar mycket med just nu. Som ett ytterligare komplement har bolaget även gjort en satsning på bilglas.

– Tidigare var vi ett bolag med fokus på att sälja reservdelar. Målet har varit att attrahera fler kundgrupper, och den processen arbetar vi med fortfarande. Vissa områden växer snabbare än andra, glas är ett sådant exempel. Tar vi oss in på de marknaderna kan vi lättare hantera en situation med minskad tillväxt inom andra områden.

Investerar i lågkonjunktur

Bilbranschen är än i dag en ganska traditionell bransch, konstaterar Per och påpekar att han som CFO har en viktig del i att arbeta mot en förändring.

– Vi måste sticka ut och hela tiden försöka skapa nya koncept som är mer kundvänliga. För mig som CFO är det en central uppgift, att balansera den förståelsen med våra finansiella mål och hela tiden ha ett starkt kassaflöde.

2012 har varit ett svagt år med en svag marknad. Mekonomen redovisade en vinst före skatt på 127 miljoner kronor för tredje kvartalet 2012, att jämföra med 161 miljoner samma period året innan. En väntad utveckling som Mekonomen förutspådde redan i början av året.

– Folk har bland annat skjutit upp servicereparationer och inköp av tillbehör. Även bilkörandet sjunker och har minskat i antal mil de senaste åren. Det är något vi följer noga. Men vi måste se till hela bilden, det är många parametrar som påverkar.

Störst nedgång i lönsamhet har bolaget haft i Danmark. Där gäller det att anpassa kostnadskostymen med vissa justeringar, säger Per men betonar att Mekonomen ändå verkar på en jämförelsevis ganska stabil marknad med små fluktuationer.

– En nedgång i vår bransch innebär en skillnad på ett par procentenheter, jämfört med andra branscher där det kan rör sig om mycket mer. Dessutom kommer alltid en återhämtning på lite längre sikt. Ta konjunkturnedgången 2008 till exempel. Sedan dess har vi nått en bra nivå.

Men att dra åt svångremmen så fort det blir en nedgång i konjunkturen tror han inte är den enda lösningen. Maskineriet får inte stanna.

– Vi satsar vidare och investerar även i lågkonjunktur. Det har vi gjort nu under hela 2012. Vi har nått en bra nivå men måste fortfarande, under lönsamhet, stärka vår position. För mig som CFO är det ett viktigt fokus.

Fortfarande uppstickare

Jag frågar Per vad han tror är de största utmaningarna för en modern CFO. Han svarar flexibilitet och att kunna balansera de traditionella uppgifterna för en CFO med strategi- och affärsutveckling.

– Men det är det som gör jobbet intressant och spännande. Som CFO i dag måste du vara nära affären och utveckla den tillsammans med affärsansvariga. Samtidigt måste du se till att det finns en grund och en stabil finansfunktion som gör rätt analyser, sköter redovisning och är effektiv.

Den kombinationen, att kunna kommunicera med alla grupper i företaget och ha en brett register i kunskap och kompetens tror han är en av de största utmaningarna för de flesta CFO:er i dag. Om målsättningen tjugo länder på tio år ska uppnås har Mekonomen fullt upp de närmaste åren. Men Per Hedblom är inte bekymrad. 2011 köpte kedjan upp Marinshopen i Älvsjö, leverantör av båtreservdelar. Nya satsningar och koncept väntar framöver. Exakt vad vill Per inte avslöja. Men han tror att en viktig del i att kunna satsa nytt och komma i mål är att vara snabb och flexibel.

– Vi är fortfarande en uppstickare i branschen. För att kunna göra den resa vi har gjort måste man vara snabb. Ha ett lagorienterat och ohierarkiskt arbetssätt.

Kulturen på Mekonomen beskriver han som prestigelös. En välanvänd klyscha, men enligt Per stämmer den.

– Man tar tag i saker och ting. Sätter upp en vision för hur saker och ting ska gå, men gör saker direkt och agerar snabbt.

Förutom att vara duktig på affärsutveckling tror han även att en modern CFO behöver ha förvärvskompetens och kunna hantverket kring strategi, utveckling och företagsförvärv.

– I vår bransch, som är väldigt fragmenterad, är det jätteviktigt.

Per Hedblom började sin karriär på Accenture, där han arbetade en hel del med it och processfrågor. Efter en MBA började han arbeta på ett bolag med fokus på strategi och förvärv och fusioner och därefter på konsultbolaget Centigo. En mellanlandning på Invest in Sweden Agency, ISA, och därefter över till Mekonomen.

Han kände till bolaget väl sedan tidigare genom kunder och andra kontakter. Koncernens vd, Håkan Lundstedt hade ett driv och engagemang i sitt ledarskap som tilltalade honom. Deras relation i dag beskriver Per snarast som av ”bollplank-karaktär”.

– Vi bollar ofta frågor med varandra och pratar varje dag om både högt och lågt. Vi kompletterar varandra och är ett bra team.

Fortsätter förändringsresan

Från sina tidigare arbeten tror Per att han framför allt har med sig branscherfarenhet, men även analysförmåga och en förståelse för ”hur affärer fungerar”.

För ett och ett halvt år sedan outsourcade Mekonomen Sverige sin ekonomiservice till Itella Information. 21 personer från Mekonomen Sveriges ekonomiavdelning flyttade under sommaren 2011 till den nya organisationen.

Per Hedblom tror att nyckeln till en lyckad outsourcing bland annat är att förstå vad det är man outsourcar, ha ett ordentligt grepp om vilka processer och vilken kompetens som finns inhouse.

– Det låter kanske basalt, men det är oerhört viktigt. Vissa processer måste göras. De traditionella, hårda delarna kommer du inte undan. Lägg ordentligt med tid på att definiera vilka KPI:er outsourcingleverantören ska uppfylla. Sedan uppstår det alltid överraskningar på vägen, men se till att ha en öppen dialog.

Koncernens vd Håkan Lundstedt berättar i en artikel i Affärsvärlden från 2011 om hur han för första gången presenterade sig på första ledningsmötet 2007 och konstaterade att Mekonomen ”inom fem år ska få 50 procent av vinsten från affärer som ännu inte finns”.

Den visionen lyser stark än i dag, säger Per Hedblom.

– Vi har ett tydligt tillväxtmål. Hälften av vår vinst ska komma från nya koncept och lösningar och vi är på god väg. Vi har växt kraftigt och tagit ett viktigt steg mot att förändra en bransch. Nu riktar vi blicken utomlands för att genomföra förändringen även internationellt.