Månadens CFO: Han lyfte Max med CSR och koll på it

Snabbmatskedjan Max har idag 79 restauranger runt om i Sverige, med sammanlagt cirka 2500 anställda. Men när Lars Olsson började sitt arbete som CFO och vice vd 2001 var situationen en annan. Företaget hade tidigare haft flera olika verksamheter, bland annat hotell, utöver sina 32 snabbmatsrestauranger. För Lars Olsson låg mycket av arbetet den första tiden inte bara inom ekonomifunktionen, utan främst inom it.

– Från början var mycket av mitt jobb att kvalitetssäkra och strukturera it-stödet. Jag hade erfarenhet från industrin där man ofta är duktig på att jobba, inte utifrån teknik, utan från ett beställarperspektiv.

En av åtgärderna var att ändra processerna, så att resultaten som rapporterades från de olika restaurangerna blev mer exakta:

– När jag kom byggde månadsresultaten väldigt mycket på schabloner. När vi skulle budgetera och satt med siffrorna från år 2002 och skulle titta framåt mot 2003 kunde vi se att de rapporter som fanns för 2002 inte var helt relevanta. Då fick vi ändra våra processer och började kvalitetssäkra månadsresultaten, använde mindre schabloner och mer verkliga resultat.

Under 2002 arbetade Lars Olsson med att införa system så att restaurangerna kunde började scanna av sina fakturor; alla kedjans restauranger började även använda ett gemensamt ekonomisystem.

– Vi byggde om ekonomisystemet fundamentalt, för att få rapporterna rätt, vi uppgraderade lönesystemet och samtidigt började vi jobba med balanced scorecard och benchmarking mellan restaurangerna,

– När vi började jobba med benchmarking internt hade vi 32 restauranger som var och en var bra på olika saker. När man börjar jämföra och se varför någon är bra på en sak kan man höja hela nivån ganska mycket. Nyckeltalen är i stort sett desamma idag, men vi arbetar på andra sätt nu, vi har blivit bättre på att följa upp och utvärdera.

År 2007 anställde Lars Olsson en CIO, för att ansvara för it:

– Då hade it-frågorna blivit så pass avancerade och krävande. Jag lämnade CIO-rollen, även om jag fortfarande har it-frågorr under mitt paraply, så att säga.


Lars Olsson, CFO på snabbmatskedjan Max, jobbar även bakom kassan och i grillen.

Hans andra huvudfokus under första tiden i företaget låg på att jobba med lönsamhet, expansion och finansiering. Företaget avvecklade sina sidoverksamheter och satsade på snabbmatsrestaurangerna. Restaurangerna, som fram till dess varit egna dotterbolag inkorporerades i ett och samma bolag, på initiativ av Lars Olsson. Idag är situationen för både familjeföretaget Max och Lars Olsson en helt annan än när han började:

– Vi kommer att omsätta en och en halv miljard kronor i år, jämfört med 300 miljoner när jag började. Så vi är ju på många sätt ett helt annat företag idag, säger han.

Även om Lars Olssons arbetsplats ligger på företagets huvudkontor i Luleå kommer han i kontakt med livet bakom snabbmatsdisken: Alla i ledningen jobbar i restaurangen minst två gånger per år.

– Dels står jag i kassan, vilket är kul för mig som kan it-systemet och ibland står jag i grillen. Så jag känner ju folk.

– Jag är i stort sett dagligen på en Max-restaurang, antingen som kund eller för att kolla läget. Det gör att jag har bra kontakt med driften, det blir ganska naturligt att ringa eller mejla en restaurangchef, de uppfattar inte mig som någon som bara sitter på HK. Jag pratar i telefon med – jag vet inte hur många – restauranger varje dag.

Ett område där Max har profilerat sig är arbete med socialt ansvarstagande, CSR. Exempel på detta är att allt på restaurangernas menyer är märkt med hur mycket koldioxid det krävt att tillverka, restaurangerna klimatkompenserar sina utsläpp med hjälp av trädplantering och använder energisnål belysning.

Kan du ge exempel på att någon av era åtgärder gett en tydlig ekonomisk vinst?

– Vi har anställt omkring mer än 100 personer med någon sorts funktionsnedsättning från arbetsmarknadsprogram. I vår bransch är personalomsättningen ett dilemma, många ser arbetet som ett genomgångsyrke, men de här personerna gör inte det. De stannar kvar och är väldigt lojala, så det blir lönsamt för oss.

Ett annat exempel på lönsamt CSR-arbete är den ekologiska och klimatvänliga falafelburgaren som Max infört på sina menyer. Den har, enligt Lars Olsson, ”blivit succé”, även om han inte kan avslöja hur försäljningssiffrorna ser ut.

– Den största effekten jag ser är att alla gillar att hålla på med hållbarhet: både medarbetare och kunder. För mig känns det bra att arbeta i ett företag som gör det och givetvis sparar man också pengar.

– Jag tror att ska man lyckas med hållbarhetsarbetet ska det inte vara en fråga för ledningen utan för hela företaget. Vi utbildar ju alla våra anställda inom hållbarhet och miljö. Man måste bygga in hållbarhetsarbetet i hela företaget, det är först då det kan lyckas.

I framtiden tror Lars Olsson att CSR-frågor kommer att bli en allt viktigare fråga för många företag:

– Det kommer att bli viktigare och viktigare att kunna berätta vad man gör.Det kommer att komma tydligare regler för hur man ska jobba med det här och det kommer att komma ett större tryck från kunder.