Månadens CFO: Han spelar i Björn Borgs lag

– Det har varit ett miljöombyte. Det här är ett väldigt energiskt bolag, full fart framåt! Sen är det också ett ekonomiskt starkt bolag, jag kan lägga ned mindre tid på ekonomisk planering och kassaflödeshantering. Det blir mer fokus på affärerna, man kan unna sig att titta på möjligheter och inte bara försöka reglera likviditeten. Det är jättekul.

Så beskriver Magnus Teeling sitt nya jobb. Han tillträdde 18 januari i år och mycket är fortfarande nytt. Närmast kommer han från Tilgin där han först var Financial Controller och därefter CFO. Företaget har fått kämpa i motvind sedan de börsintroducerades i slutet av 2006, men Magnus Teeling tror att Tilgin går mot ljusare tider.

– Det är ett hårt prövat bolag, jag önskar dem verkligen all lycka. De kom in på börsen ganska snabbt, men efter att de förlorade en av sina största kunder och fortsatte ha ett fåkundsberoende, så satt de med en för stor kostnadskostym. Det har tagit tid och energi att anpassa sig ner till en storlek som är rimlig, men det är nära nu, det känns som att det ska gå bra.

En av konsekvenserna av att gå från it- till klädbranschen är vilka som lockas till bolagen:

– Björn Borg har ganska låg medelålder, jag tror att den är runt 34 år och vi har en hög andel kvinnor, två tredjedelar av bolagets anställda är kvinnor, jämfört med mitt förra jobb där det var runt 10 procent kvinnor. Det är kul med en lite jämnare fördelning, det ger en annan stämning.

Även Björn Borgs styrelse innehåller kvinnor, en fördel för företaget som på så sätt får in fler erfarenheter och infallsvinklar i sitt arbete menar Magnus Teeling.


Magnus Teeling omgiven av Björn Borg-kollektion, på företagets huvudkontor i Stockholm.

En annan skillnad jämfört med tidigare är hur modebranschen styrs av hur väl årets olika kollektioner går hem hos kunderna. Just nu, i april, arbetar Björn Borg med att sälja in sin julkollektion, det långa framtidsperspektivet är också en skillnad jämfört med tidigare.

– It-branschen är inte säsongsbunden på samma sätt, där är det mer av ett flöde, men här är det väldigt starkt kopplat till de fyra säsongerna, som sammanfaller ungefär med kalenderkvartalen.

– Här blir det så att varje gång man ska stänga ett kvartal vill man få in de sista intäkterna, in i det sista. Det är egentligen i slutet av kvartalen som en betydande del av kvartalets intäkter sker.

Björn Borg finns idag på omkring 20 olika marknader, de största är Holland och Sverige som 2010 stod för 34 respektive 28 procent av varumärkesförsäljningen. Enligt företagets finansiella mål ska de bland annat under perioden till 2014 växa organiskt med i genomsnitt minst 10 procent per år, med bibehållen rörelsemarginalmarginal (i genomsnitt minst 20 procent årligen).

Flera av de som ska realisera visionerna är liksom Magnus Teeling relativt nya på arbetet, både vd Arthur Engel och vice vd Henrik Fischer började under år 2008. De har rötter i modebranschen, Arthur Engel kommer närmast från Gant och Henrik Fischer från Polarn & Pyret.

Magnus Teeling beskriver ledningsgruppens dynamik som att vd och vice vd är de mest aktiva när det gäller att ta ut riktningen för verksamheten.

– Det blir lite det klassiska: Om man har en väldigt affärsinriktad vd så är det bra att ha en lite tråkig CFO som bromsar, kollar, ser vad som är realistiskt. Men jag måste säga att Artur är väldigt ”financial-minded” själv, han har väldigt bra koll. Jag kan tänka mig att min uppgift framöver, när jag blir varmare i kläderna, blir att utvärdera och se: Är det värt pengarna att göra den här investeringen? Och kanske att vara lite av en bromsande kraft. Jag ser mig själv som en ren serviceperson i det här bolaget.

– Det är värre med ett bolag med stora likviditetsproblem, där man hela tiden måste sätta ner foten och säga nej.

Vad tror du blir största utmaningen i framtiden?

– Att växa kontrollerat och med bibehållen kostnadskontroll. Om ett par år gäller det att se till att vi verkligen har rätt personer, rätt affärssystem och rätt avtal med våra leverantörer. Det ska vara så enkelt att styra verksamheten som möjligt, annars finns risken när man växer att det till sist blir mer undantag än regler.

Vad har varit svårast hittills?

– Att lära mig så mycket jag bara kan. Om olika relationer mot koncernbolag och utåt, hur det går till med kollektioner från design, till leverans, till intäkter, att man måste titta ganska långt in i framtiden. Det är verkligen en inlärningsfas.