Månadens CFO: Hon hjälper Odd Molly att växa upp

Annons

När Johanna Bäckstrand först började sitt arbete som modeföretaget Odd Mollys första CFO hade bolaget just listats på handelsplatsen First North. Idag, tre år och ett listbyte senare har företagets omsättning gått från 130 260 000 kronor för år 2007 till 329 809 000 kronor år 2009.

– Jag väljer jobb med hjärtat, jag måste känna för företaget. På Odd Molly gillar jag att man får överblick, att det är greppbart på något sätt, säger hon.

– Modebranschen var helt ny för mig. Jag hade ju lite förutfattade meningar innan jag började här, att alla skulle vara supertrendiga till exempel, men så upplever jag det inte. Nästan alla bär Odd Molly-kläder, men inte för att de måste, utan för att de gillar det.

Under hennes tid på företaget har både hennes egna arbetsuppgifter och företagets omfattning förändrats avsevärt. Själv ser hon som sitt uppdrag att bidra med struktur, ramverk och uppföljning i ett kreativt företag som fortfarande till viss del befinner sig i en entreprenöriell fas.

– I takt med att man växer – vi når nya länder, öppnar nya butiker, har precis börjat med en herrkollektion… , så gäller det att vi på ekonomi och den administrativa sidan kan se till att vi har strukturer, ramar och regler så att vi kan få in de här nya sakerna i en säker fålla – så att vi kan växa med kontroll, säger hon.

– Det är lätt att glömma när man växer, men man kan inte fortsätta utan regler och ramverk. Även om det här är ett kreativt företag i övrigt, måste man in med det och vara tydlig. Och så måste man rekrytera i tid, man måste tänka på att när företaget växer fort ändras spelplanen hela tiden och det kan ta tid för nya spelare att hitta i sina roller.

Även om det kan låta otacksamt att vara den som måste få medarbetarna att anpassa sig till nya rutiner tycker Johanna Bäckstrand att kollegorna förstår och uppskattar vikten av hennes och ekonomiavdelningens arbete. Att vd, Christina Tillman, har en bakgrund som ekonom är också till hjälp, när vikten av nya rutiner ska kommuniceras till företaget.

– Jag har bra stöd från vår vd, hon gillar också ordning och reda. När vi implementerat nya rutiner är det ståhej ibland, men sen brukar det lägga sig.


Johanna Bäckstrand är CFO på Odd Molly sen år 2007, här syns hon i sitt kontor i centrala Stockholm.

Att Odd Molly vuxit till både omsättning och vad gäller antal anställda har gjort att Johanna Bäckstrand flyttat sitt fokus i arbetet.

– Min roll håller på att utvecklas mot att få ett mer strategiskt och framåtblickande fokus. Min uppgift blir att jobba mycket mer med analyser och uppföljningar och supportera de andra avdelningarna.

– När jag först kom in var jag otroligt operativ, jag har varit väldigt involverad i ekonomiavdelningens dagliga arbete och att sätta rutiner där – och på andra ställen i företaget. Nu när det börjar flyta på av sig självt måste jag flytta fokus – det måste hela ledningsgruppen göra – till att jobba mer med strategi och med affärsplan: att titta tre, eller flera, år framåt och det har vi inte varit så vana vid. Vi har inte haft tiden!

Det senaste halvåret har varit extra intensivt för Johanna Bäckstrand på grund av ett beslut som Odd Mollys styrelse tog under hösten 2009: att i juni i år byta lista och notera företaget på OMX Stockholm.

– Jag har levt med listbytet, första halvåret har varit otroligt intensivt.

– Det har inneburit att vi har blivit tvungna att dokumentera mycket mer, visserligen handlar det om saker som vi ändå gör, men nu blev vi tvungna att verkligen skriva ner det och till exempel ha en ekonomihandbok, skriva och utveckla en en IT-stryrningspolicy och utveckla de övriga policies vi har. Vi fick verkligen sätta oss ner och tänka till: Vad vill vi? Vart ska vi? Hur ska vi formulera det?

Listbytet innebar att Odd Molly bytte redovisningsprincip till IFRS, men har framförallt bidragit till att ytterligare skapa struktur i företaget.

– Jag såg det som enbart positivt att vi skulle bli tvungna att få all dokumentation och policies på plats, det är skönt att ha det att luta sig mot. Framförallt i en sån här organisation som är väldigt kreativ, där det händer saker hela tiden. Tidigare har det inte varit områden som man prioriterat, då vi har haft fullt upp med att hantera tillväxt och försäljning. Listbytet blev en push att ”nu ska vi göra det här”.

Johanna Bäckstrand och den svenska delen av Odd Molly, som ledning, marknad och sälj, designers, inköp, och övriga administrativa funktioner arbetar i gemensamma kontorslokaler i Gamla stan i centrala Stockholm. Därmed kan hon själv hålla ett öga på att rutinerna följs.

– Jag har en del i att vi vuxit med kontroll, min uppgift blir ju att försöka bibehålla struktur, att se på hur avtal gentemot kunder och leverantörer ser ut och att vi har interna processer som håller tätt. Min roll är att följa upp och se till att företaget fungerar internt. Jag springer runt som en liten polis ibland och säger: Så får ni inte göra, då blir det fel!

På kontoret sitter förstås också ekonomiavdelningens fem anställda, som rapporterar till henne. När det gäller sin roll som chef påpekar Johanna Bäckstrand vikten av att vara tydlig.

– Det är jättesvårt att vara chef! Det tror jag många upplever. Man får försöka hitta och utveckla sin egen ledarstil som man tycker fungerar. Det jag själv försöker ge mina medarbetare är en rak och tydlig kommunikation: Är det något som är bra talar jag om det, är det något som inte är bra så talar jag om det också. Och jag förväntar mig samma sak tillbaka.

– En annan sak som jag tycker är viktig är att skapa ett bra flöde för kommunikation internt så att min avdelning får veta vad som händer. Vet de vad som ska hända kan de planera och arbeta utifrån det. Det skapar handlingsutrymme! Det är viktigt att inte ta för givet att bara för att jag får information får alla andra det också, ibland är det mitt jobb att föra den vidare.