Månadens CFO: Hon omstrukturerade Statoils stationskedja


Christina Andersson är CFO på Svenska Statoil.

Christina Andersson beskriver sitt företags utveckling som att ha gått från att vara en liten del i en stor koncern till att ha blivit en stor del i en liten. Förra året knoppades Statoils Energi och Detaljhandelsverksamhet i åtta länder av från sitt norska moderbolag Statoil ASA och i oktober noterades Statoil Fuel & Retail ASA på Oslobörsen med Statoil ASA som majoritetsägare.

Beslutet offentliggjordes i mars 2010 och föregicks av ett massivt arbete där företagets stationer utvärderades: vissa lades ner och andra gjordes om till automater på grund av för dålig lönsamhet. Dessutom såldes exempelvis försäljning av pellets och andra verksamheter som inte hörde till Svenska Statoils kärnverksamhet av.

– Den svenska ledningen hade väldigt stor påverkan på hur hela
omstruktureringsprogrammet sköttes. Det har gått helt i linje med koncernens mål och strategier. Verkligen en riktigt spännande tid, de senaste åren har jag ägnat väldigt mycket tid åt förändringsprocesserna.
Nu är det lite mer business as usual, säger Christina Andersson.

Vad var tanken bakom att introducera Statoil Fuel and Retail på börsen?

– Mycket har väl att göra med att för Statoil ASA är den här delen
inte kärnverksamhet. Den här verksamheten står bättre på egna ben, i en organisation med fullt fokus enbart på det vi sysslar med.
Statoilkoncernens investeringar handlar främst om utvinning av olja och gas. Med den här lösningen kan båda fokusera på sina respektive kärnverksmaheter.

Nu har bolaget förändrats, tidigare var resultatet väldigt starkt påverkat av omstruktureringskostnader. Nu tittar man framåt. Resultatmässigt ser det enligt Christina Andersson bra ut och man arbetar hela tiden med att effektivisera sig och minska kostnaderna. Det var rejält negativt några år, dels efter finanskrisen och dels på grund av att oljepriset ökat stort.
– Nu påverkar det oss inte i lika hög grad längre.

Christina Andersson bedömer att hon lägger största delen av sin arbetstid på prognoser och uppföljning av affärerna – en viktig del i den nya situationen. Innan hon tog över rollen som CFO år 2006 hade hon hunnit med att arbete inom Statoilkoncernen som bland annat controller och försäljningschef.

– Jag bytte från ekonomijobbet eftersom jag tyckte det var kul att få bredda synen på verksamheten. Som controller är man inte operativt "med".
Hon tycker att det har varit väldigt nyttigt att ha varit försäljningschef, det ger bättre förståelse för hur finansiella beslut påverkar verksamheten.

– Jag tror att jag har lättare med de marknadsmässiga besluten nu, som ren ekonom blir man ibland lite av en baksätesförare, som talar om för alla andra vad de ska göra.

Hur påverkas ditt arbete av att vara verksam inom en bransch som är beroende av fossila bränslen?

– Det är en utmaning. Varje nytt bränsle kräver någon form av investering. Så det gäller att statsa rätt. Vi samlar information, exempelvis: kommer el eller gas gälla i framtiden? Vi är i dag marknadsledande på E85 och vi erbjuder miljöbränsle och fordonsgas i Stockholm tillsammans med AGA. Sen vet vi inte vad som kommer att hända med elbilarna i framtiden, men vår bedömning är att det kommer att bli många olika typer av drivmedel i framtiden.

Vad har varit dina största utmaningar i jobbet som CFO?

– Att hantera alla omstruktureringar. Man tenderar att glömma bort de utmaningar man redan klarat av, men det har jag lagt mycket tid på. Vi har minskat bemanningen, det i sig är ju en jobbig process, men jag tycker ändå att företaget hanterat det bra, de flesta har känns sig rättvist behandlade.

Vad har varit roligast?

– När de planer man gjort realiseras, när man går i mål. Nu kan vi
pricka av på listan: omstrukturerat stationskedjan, integrerat två truckdieselkedjor, sålt av verksamheter, integrerat oljedepåer och logistisk verksamhet – och inte minst har jag fått vara med i en IPO.