Månadens CFO: Hon vill ha stenkoll på kassaflödet

Åsa Källenius vill ha stenkoll på kassaflödet. Hon återkommer ofta till det under intervjun.
– Kassaflödet är a och o och kommer att vara avgörande i framtiden.

Hon är CFO på Tele2 Sverige. Det svåraste i början var att få en överblick över alla människor i huset, och pränta in alla nya tekniska begrepp. En vänlig själ kom snabbt till undsättning och stack en egenhändigt hopknåpad ordlista, med de viktigaste termerna förklarade, i händerna på henne. Den kom att bli till stor hjälp.

Nu är hon inte längre ny på jobbet och börjar få grepp om branschen.

Den ekonomiska och finansiella biten kan hon. Med en bred bakgrund och erfarenhet av att jobba både statligt och privat, på riskkapitalägda och internationella bolag, vet hon vad som driver intäkter och kostnader. Hur kassaflödet fungerar i ett företag. Något annat vore kanske konstigt.

Men i en konkurrensutsatt bransch som telekom måste man ha stenkoll. Bland annat på kostnaderna.

– Vi måste ha kostnadskontroll i allting vi gör, både i stort och smått. Från att ta ett extra block till att investera hundra miljoner i ett nytt nät. Alla måste vara med och ta ansvar.

Kassaflödet handlar dessutom inte bara om kostnader. Man måste även säkerställa intäkterna och se över intäktsflödena, säger Åsa. Med nästan fem miljoner Tele2-kunder i Sverige blir det en hel del transaktioner. Där handlar det om att se till att de pengar som rullar in också används på bästa sätt.

– Vi måste göra många långsiktiga investeringar, till exempel i nya nät. Sedan ska vi också självklart göra investeringar som leder till att våra kunder blir nöjda med vår service och kvalitet.

Det är just detta som är den centrala frågan, menar Åsa. Den som kan använda kassan på bästa sätt, förstår cash management och vet hur kassaflödena fungerar, kommer att gå vinnande ur matchen. Eller åtminstone skaffa sig stora fördelar.

Men det handlar inte om att bara erbjuda produkter till rätt pris, tillägger hon.

– Du kan inte erbjuda ett lågt pris om du inte jobbar med kassaflödena och gör rätt investeringar. Men det räcker inte, vi måste även erbjuda kunden störst värde. Som finanschef är det mitt huvudfokus.

När hon fick erbjudandet om rollen som finansdirektör på Tele2 Sverige tackade hon inte automatiskt nej som hon gjort med tidigare förfrågningar. Utan att riktigt kunna sätta fingret på varför fick hon känslan av att hon skulle trivas på företaget.

Kulturen liknade den på Spendrups, där hon tidigare arbetat, först som chef för business control och därefter som ekonomichef, samt under en period som tillförordnad CFO.

– Både Tele2 och Spendrups är företag med starka värderingar som slåss mot flera andra aktörer.

Kombinationen av ett relativt ungt företag med en entreprenöriell anda och ett bolag som snabbt har växt sig stort lockade henne. Hon tackade ja till uppdraget.

Den största utmaningen med att vara CFO i telekombranschen tror hon är att skapa lönsamhet på både kort och på lång sikt. Att generera hög vinst under nästa kvartal är inte särskilt svårt, menar Åsa. Att blicka framåt och planera för hög lönsamhet några år framåt i tiden är en annan sak.

– När vi till exempel investerar i nätet gör vi det på väldigt lång tidshorisont. Och när vi tar in kunder kostar det ju pengar. Då gäller det för oss att skapa balans ur ett tidsperspektiv. Vi måste skapa lönsamhet inte bara nu, utan även om fem år.

Det är en utmaning som även finns i andra bolag, påpekar hon. Dessutom har branschen och marknaden förändrats och den tekniska utvecklingen framskrider i en rasande fart. Den smarta mobiltelefonen har i dag andra användningsområden och används även för att surfa med. Den ökande datatrafiken ställer höga kvalitetskrav på näten.

– För oss innebär det nya krav på en förändrad affärsmodell. Hur ska vi kunna ta betalt för datatrafiken när de flesta är vana vid att kanske betala för de vanliga samtalen, men få datan mer eller mindre på köpet? Vi befinner oss mitt i en brytningspunkt.

Men saker och ting förändras snabbt. Den föränderliga omvärlden kräver en anpassningsbar organisation som hela tiden ligger ett steg före i tanken, och som har förmågan att göra rätt bedömningar för att bevara lönsamheten.

– Du kan aldrig luta dig tillbaka eller sitta och sova. För en sådan person är det här inte rätt bransch. Här händer det saker hela tiden.

Med anledning av temat ”CFO och CIO” i detta nummer kommer vi in på ämnet it och affärer. Jag frågar Åsa hur hon tänker kring CFO-rollen och de nya kraven på it-kunskaper. Hon tror att den gamla tiden är förbi för gott. Tiden då var och en skötte sitt och CFO:n satt inne på sin kammare och pillade i kalkylblad.

– I dag måste du jobba nära affären och verksamheten, och ha ett gott samarbete med affärsområdescheferna. I alla fall på Tele2. Och du måste ligga nära CTO:n och CIO:n.

I en teknikdriven bransch som telekom är länken mellan it och ekonomi kanske extra viktig.

– Som CFO på Tele2 måste jag vara ganska insatt i hur tekniken fungerar, vad kostnadsdrivarna är och vad begreppen vi använder betyder ur ett finansiellt perspektiv. Kommer de it-investeringar vi gör att driva kostnader? Vad innebär det egentligen om vi vill investera 100 miljoner i en ny teknik, ett nytt nät eller nya system? Att överblicka det ställer krav på mig, men även på it.

Hon berättar att hon nyss haft ett långt telefonsamtal med Alexandra Drevenlid, CTO på Tele2 Sverige, bara en kort stund innan vår intervju. Samtalet handlade om nya Iphone 5. Det har visat sig att ingen operatör i Sverige i dag har stöd i sitt 4G-nät, LTE-stöd, som passar för den nya Iphone-modellen, då frekvensbandet som telefonen stöder, LTE i 1800 MHz, inte i dag används i det svenska 4G-nätet.

– Det innebär förstås många utmaningar som vi just nu för många diskussioner kring. Kräver marknaden att vi rullar ut ett nät i det här frekvensbandet? Vad blir konsekvensen av en sådan investering? Sådana frågor kräver ett nära samarbete mellan mig som CFO och vår CTO, Alexandra. Men vi har en bra relation och har ofta kontakt.

”Tänk nytt”, hade Thomas Ekman, vd för Tele2 Sverige, uppmanat Åsa när hon precis tillträtt som CFO. Hon hade inte jobbat inom telekom tidigare, men var inte särskilt orolig. Mellan arbetet på Spendrups och tjänsten på Tele2 Sverige gjorde hon en mellanlandning på Inflight service, ett riskkapitalägt internationellt bolag inriktat på travel retail och taxfreeprodukter. Som finanschef var hon ansvarig för de flesta av de ekonomiska och finansiella processerna i koncernen. Avtal, banker, finansiering, valutor – hela kartan.

– Det var ett mindre bolag än Tele2, men gav mig en bra helhetssyn. Att ha arbetat på ett riskkapitalägt bolag är också en stor fördel, då de ofta är väldigt fokuserade på kassaflöden. De erfarenheter jag skaffat mig har jag haft stor nytta av. Stöter jag på ett problem i dag har jag alltid något att relatera till.

På frågan om hennes starka egenskaper och vad hon tror att hon tillför företaget svarar Åsa just det: Att tänka nytt. Både när det gäller arbetssättet och affärsmodellen. Att hämta inspiration från andra branscher ser hon inte som något konstigt, men hon påpekar att man även måste titta på den egna organisationen och hur processerna fungerar internt.

– För att lyckas som CFO kan du inte göra allting själv. Du måste ha bra medarbetare och delegera ansvar, så att du frisätter tid att jobba med andra, större och mer strategiska frågor.

När vi träffar Åsa är det drygt sex månader sedan hon satte sin fot på Tele2:s huvudkontor i Kista den där första arbetsdagen i mars. Nu börjar nästa fas: Att jobba mer aktivt med kassaflödena – och med kostnadskontrollen.

– Det är mitt huvudmål nu.

Hon berättar att hon har möblerat om i organisationsstrukturen på finansavdelningen. Den nya organisationen kommer förhoppningsvis att frigöra tid att jobba med annat än att släcka bränder.

– Tidigare hade jag fler direktrapporterande under mig. Nu har vi skjutit ner ansvaret längre ner i avdelningen och gett dem ett än större mandat.

En effektiv ekonomiavdelning är en avdelning där hjulet inte behöver uppfinnas på nytt varje år, menar Åsa.

– Det är viktigt att ha tydliga processer för hur du hanterar olika saker. Sedan dyker det alltid upp saker som inte går att förutse, men man måste jobba strukturerat. Jag tror också att det är bra att ha medarbetare som har breda kunskaper och kan täcka upp för varandra. Har du manfall på en funktion kan inte organisationen sättas i vänteläge. Alla ska veta hur de får fram riktiga månadsbokslut som är fastställda och kvalitetssäkrade. Samma sak gäller för budgetering och controlling.

Vägarna till långsiktig lönsamhet är åtskilliga, och delmålen för att komma dit många. Åsa nämner kundfokuset som ett av de viktigaste – att erbjuda kunden det kunden vill ha, och det kunderna kommer att vilja ha men inte vet om att de behöver.

Att hitta fungerande betalmodeller för datatrafiken i näten, som återspeglar kostnaderna, är en annan utmaning som måste tacklas, något Åsa ofta återkommer till under intervjun. En tredje faktor är intern effektivitet och kostnadskontroll.

– Du kan inte dra ner på kostnaderna och samtidigt lägga pengar på extravaganser och köra dyra bilar. Alla måste vara med på tåget och tänka igenom sina kostnader, det gäller för alla.

Förutom lanseringen av Iphone 5 och den efterföljande försäljningen pågår arbetet med den operatörsgemensamma mobila plånboken Wywallet. Och så naturligtvis de vanliga processerna som budgetering och planering. Åsa tror på att arbeta aktivt med att öka kassaflödet och se över rörelsekapitalet.

– Jag har försökt att trycka på det lite mer här på Tele2, att vi ska vara lite mer aktiva när det gäller de bitarna. Men kassaflödet är något du måste jobba med löpande, det räcker inte att bara sätta sig och fundera någon gång om året.

Där handlar det återigen om en fungerande företagskultur och att hjälpas åt. Den kulturen har man på Tele2. Men Tele2:s företagsvärderingar, ”the Tele2 way”, är inget corporate bullshit utan något man försöker efterleva, säger Åsa till sist.