Månadens CFO: Mathias på MTG

Mathias Hermansson är CFO på mediejätten Modern Times Group, MTG. Det är ungefär sju år sedan han fick frågan om han ville ta över som CFO. Han kommer från Uddevalla ursprungligen och har studerat både i Göteborg och i Edinburgh. Efter examen flyttade han till Stockholm och började jobba på Unilever. Av en slump blev han headhuntad och fick ett erbjudande av Johan Lindgren, dåvarande CFO på MTG, som behövde en finansiell trainee. På den vägen är det.

Mathias blev snart tillförordnad ekonomichef för TV3, Viasat och TV1000 i Sverige och åkte efter sex månader till New York som ekonomichef för det tidigare dotterbolaget Metro Internationals nordamerikanska verksamhet.

Framme i skottlinjen
När han flyttade hem igen fick han en tjänst som koncerncontroller. Ungefär samtidigt blev Mia Brunell CFO för MTG. Mia och Mathias jobbade ihop i sex år. När Mia sedan blev vd för Kinnevik tog Mathias över CFO-posten på MTG. Då hade han jobbat i företaget i sju år men beslutet att tacka ja till tjänsten kändes fortfarande som ett stort steg.

– Det var läskigt att från att ha befunnit sig mest i bakgrunden plötsligt vara den som står längst fram i skottlinjen för ett av de största börsbolagen redan vid 33 års ålder. Men jag litade samtidigt på att om andra trodde att jag skulle klara av rollen så borde jag också göra det.

I början tillbringade han mycket tid med att träffa människor externt och bygga upp sin trovärdighet. Sedan har det rullat på. För två år sedan tog han även över ansvaret för strategi samt förvärv och fusioner. Utmaningarna i branschen handlar, precis som för många andra företag, delvis om den digitala utvecklingen.

– Är man inte med i matchen redan nu kommer man att vakna upp senare om några år och undra vad som egentligen hände. Men är man som företag däremot framåt och har en progressiv inställning finns stora möjligheter.
MTG investerar digitalt, framför allt i innehåll, säger Mathias. Att vara drivande i den digitala utvecklingen är också en av Mathias hjärtefrågor.

– Det är otroligt roligt att jobba med det, plötsligt konkurrerar du med helt nya spelare.

Digital och geografisk expansion
I oktober 2012 trädde amerikanska Netflix in på den svenska marknaden. Men MTG verkar inte nervösa över den nya konkurrenten. MTG:s chef för programinköp, Jakob Mejlhede, uppgav tidigare till branschsajten C21 att man nu, som Netflix också gjort, börjar producera egna dramaserier för abonnemangstjänsten Viaplay.

Nyligen lanserades även den nya satsningen MTGx, ett koncernövergripande initiativ som ska accelerera takten av digital innovation och tillväxt, och öka utvecklingshastigheten av koncernens digitala tjänster och produkter.
– MTGx är en del av vår strategi för att ligga i framkant digitalt. Jag tror att det finns en stor risk att man som en traditionell spelare på marknaden halkar efter man inte har båda fötterna i den nya, digitala världen.

Även geografisk expansion kan spela en viktigare roll för MTG framöver. Bolaget har idag verksamhet i Skandinavien, Baltikum, östra Europa, Ryssland, USA, Nigeria, Kenya och flera andra länder. Ett område som ligger varmt om hjärtat och där MTG kommer att investera mer i framöver är Afrika.

– Det finns många spännande möjligheter i de snabbt växande afrikanska ekonomierna för ett internationellt bolag även om det också kan vara komplicerat. Till exempel har vi stoppat kommersiellt bra affärer för att vi inte kände oss bekväma med hur affärsstrukturen såg ut. När riskerna för korruption är så hög måste man vara extra noggrann och göra sin hemläxa ordentligt, säger Mathias.

Han tillägger sedan:
– Men gör man det rätt och med den moraliska kompassen i rätt riktning kan man skapa värde både för invånarna i länderna och för våra aktieägare.

Men MTG ska inte bara växa geografiskt framöver.

– Vi tittar också på förvärv. Nyligen köpte vi Nice Entertainment, som är Skandinaviens största oberoende grupp av produktionsbolag. Som en del av vår onlinestrategi har vi också förvärvat Splay, som är Sveriges största Youtube-nätverk.

MTG har ingenting outsourcat på ekonomisidan. Mathias Hermansson är tveksam till outsourcing.

– Vi har tidigare försökt att outsourca delar av redovisningsverksamheten men jag tycker personligen att outsourcing är ineffektivt och skapar felaktiga incitament och drivkrafter mellan parterna om det inte finns stora skalfördelar som kan kompensera.

Vill inte kalla Nova en dålig affär
Ett av de första uppdragen han fick som trainee var att hjälpa till med att implementera ett shared service center. Det finns kvar än idag. Mathias menar att verksamheten MTG bedriver inte är särskilt konjunkturkänslig utan säger att man tvärtom generellt haft en stark finansiell ställning.

– Vår verksamhet står på två ben: fri-TV och annonsfinansierad TV samt betal-TV. Våra intäkter består ungefär till hälften av annons- och till hälften av betalintäkter. I tider av lågkonjunktur, exempelvis 2008 efter att Lehman Brothers kraschade, har vi sett lågkonjunktur som en möjlighet att lägga i en högre växel.

Resultatet från 2009 och 2011 visar emellertid förluster båda åren. Den nedskrivning på 3 361 miljoner kronor som gjordes i resultatet för det fjärde kvartalet 2009 berodde till stor del på köpet av den bulgariska tv-kanalen Nova året dessförinnan, som i efterhand har diskuterats och av somliga till och med sagts vara en dålig affär.

Mathias vill emellertid inte kalla affären dålig.
– Vårt köp av Nova i Bulgarien var inte fel i sig, verksamheten där utvecklas fantastiskt bra operativt. Men tidsmässigt var det katastrof. Bara veckor efter det förvärvet kom den stora finansiella kraschen och annonsmarknaden imploderade och varannan annonskrona försvann. Därför har vi varit försiktiga när det gäller de bokförda värdena på verksamheten.

Inte bara ett ”gammalt Stenbecksbolag”
Mathias Hermansson tror att det kan finnas felaktiga uppfattningar om MTG hos vissa.

– Vissa ser oss som ett gammalt Stenbecksbolag och tror att det för oss bara handlar om att leverera jämt. Men det är en missuppfattning även om det så klart är viktigt. Det är ännu viktigare att du som medarbetare har rätt inställning. Har du fel attityd spelar det ingen roll om du är hur du presterar om du till exempel samtidigt sprider dålig stämning i teamet.

Kulturen på MTG beskriver Mathias som präglad av en tydlig tävlingsinstinkt.

– Vi brukar slå vad om vad aktiepriserna kommer att hamna på efter varje kvartalsrapport. Många här är gamla tävlingskvinnor och -män och alla vill vinna. Vår chefsjurist är till och med OS-guldmedaljör i rodd, säger Mathias och ler brett.

Han har nu varit CFO i sju år och märker av den förändring CFO-rollen genomgått under senare år.

– Tidigare handlade rollen mer om analys, att ta fram beslutsunderlag och investor relations. Nu har positionerna flyttats fram och som CFO idag är du en större del av strategiprocessen. Idag lägger jag uppemot två tredjedelar av min arbetstid på strategiarbete och förvärv, säger Mathias.

Han menar att utvecklingen är positiv men att den samtidigt ställer större krav på rollen.

– Som CFO står du längst ut på kanten med blickarna riktade mot dig och har ett stort ansvar. Ska du exempelvis göra ett förvärv miljardklassen måste du veta vad du pratar om när du sedan står inför styrelsen, investerare och aktieägare.

Enligt Mathias har utvecklingen av CFO-rollen och de nya krav som ställs på controllerorganisationen medfört att bolaget varit tvunget att bygga upp en starkare och mer anpassad finansfunktion.

– Även controllers måste vara med i den nya utvecklingen och kunna vara med och fatta beslut.