Månadens CFO: Simone Menne på Lufthansa

Vi träffas en solig försommardag i juni ute i Regissörsvillan i Solna. Simone Menne har jobbat med många olika områden inom flygindustrin.  Sedan juli 2012 är hon CFO och medlem i ledningsgruppen på Lufthansa samt ansvarig för Aviation Services. Hon kom in som CFO i en tid då bolaget stod och kämpade finansiellt för att komma på fötter. Just nu pågår Lufthansas sparprogram Score för fullt. Det har gett resultat, men ännu är det en bit kvar till mållinjen.

Lufthansa

– Förra året gjorde vi bra framsteg. Vi nådde våra projektmål men inte vårt rörelseresultatmål. Genom Score har vi även sänkt våra kostnader.
I en artikel från 2012 på nyhetsportalen Flightglobal.com framgår att Lufthansa ska öka vinsten med 1,5 miljarder euro i ett storskaligt omstruktureringsprogram. Score står för synergi, kostnader, organisation, intäkter och utförande.

Enligt Simone Menne handlar Score-programmet emellertid inte enbart om att skära ner på kostnaderna utan även om att öka konkurrenskraften genom omorganiseringar.

– Det handlar förstås också om kostnader, men i ett långsiktigt perspektiv syftar Score till att stärka bolaget genom att ena olika krafter och omstrukturera vår produktion för att säkra lönsamheten.

De nya förändringarna kommer att innebära fler delade tjänster. All backoffice, HR och procurement kommer att ingå i shared services.

– Den nya organisationen kommer att innebära att vi kan vara mer flexibla.
Simone Menne klev in som CFO på Lufthansa strax efter det allra värsta, när saker och ting inte ännu inte hunnit stabilisera sig. Men hon trivs i motgångar.

– När det går bra för företaget får du kanske en hög bonus. När det går dåligt får du förmodligen ingen bonus, men däremot en möjlighet att förändra och influera verksamheten till det bättre. Det är det jag tycker är roligt, att som CFO kunna påverka saker. Under bra perioder när allting rullar på som det ska finns det ju oftast inte så mycket att förändra.

Nyligen stängdes två av kontoren i Tyskland. Jag frågar Simone Menne hur reaktionerna varit bland de övriga medarbetarna. Hon medger att många är oroliga över sin framtid. Lufthansa har redan gjort en hel del besparingar under de senaste åren. Medarbetarnas reaktioner har varit varierande beroende på vilket bolag inom koncernen de arbetar i.

– Det är klart att det finns en stor oro bland medarbetarna. Men det finns också de som är positiva till förändringen.

Simone Menne har emellertid förståelse för att många är skeptiska till ännu ett sparprogram. Samtidigt påpekar hon flera gånger under intervjun att det nya programmet, Score, inte bara är ett besparingsprogram.

– De nya förändringarna och omstruktureringarna handlar också om kultur och hur vi arbetar. Det handlar om att hitta nya metoder att göra saker och ting som förbättrar verksamheten. Men det är förstås jättesvårt att prata om kulturell förändring med medarbetare som kanske inte har sitt arbete kvar om ett par år.

"Tuff period just nu"
Men att det handlar om besparingar är ofrånkomligt. I fjol gick bland annat nyhetsbyrån Reuters ut med nyheten att Lufthansa ska skära ner 3 500 jobb inom administration världen över, varav 2 500 i Tyskland, under den närmaste tiden.  

– Många flygbolag befinner sig i en tuff period just nu med hård konkurrens och ökad konsolidering på marknaden. Vi är i ett läge just nu där vi helt enkelt måste förändra oss för att överleva. En annan utmaning, menar Simone, är regleringarna i branschen.

– Flygbranschen är ju en global industri, min gissning är att vi kommer att se minskade regleringar inom branschen globalt framöver. 

Att hantera och leda förändring, change management, är CFO:ns viktigaste uppgift eller åtminstone en av de viktigaste, säger Simone.

– CFO:n ska ge organisationen verktyg för att hantera större förändringar, och visa på var företaget kan och bör investera, även under svårare perioder. Även saker som att ansvara för shared services är CFO:ns, och i det här fallet min, uppgift.

Ledningens största uppgift just nu är att skapa ett finansiellt stabilt bolag och behålla positionen på marknaden. Konkurrensen från lågprisbolagen har blivit kännbar. Att förändra kulturen och ro i land en organisation i en svår period handlar enligt Simone Menne om att förändra den generella attityden inom hela organisationen, från tak till golv. Och se till att det finns ett gott ledarskap bland cheferna som inte enbart sker på rutin.

– Vissa chefer behöver kanske träna sig i hur de ska göra och säga när en medarbetare inte fullgjort sina uppgifter eller inte motsvarar organisationens förväntningar, medan andra kanske behöver lära sig att ge bra feedback och belöna sina medarbetare. Människor behöver känna sig uppskattade och få erkännande ibland.

Skillnaden mellan Score-programmet och andra program är bland annat nyckeltalen och vad som mäts, säger Simone.

– Vi tittar inte bara på intäkter och besparingar utan på vårt nettovinstmål. Ökar bränslepriserna så måste vi övervinna det så att vi bibehåller samma resultat, säger Simone Menne.

Hon poängterar att man också ska komma ihåg att Lufthansa investerar, bland annat i logistikcenter och nya produkter för att förbättra erbjudandet.
– Vi behöver finansiellt utrymme för att utveckla och utöka verksamheten om behov eller möjlighet finns.

Men för att växa måste det nya programmet genomföras. För att det ska lyckas måste sparprogrammet – eller ”förändringen” – där nedskärningarna bara utgör en del, smälta in i företagets väggar.

– Du måste göra förändringen till en del av företagets DNA.