Månadens CFO: ”Vilja att lyckas större än rädsla att misslyckas”

För Ulrika Persson, med titeln finanschef för Ikea svenska försäljnings AB, har erfarenheten från tiden som varuhuschef blivit en av de viktigaste erfarenheterna i arbetet som chef för finansfunktionen inom det svenska möbelföretaget. Den erfarenheten är till hjälp bland annat inom området expansion, ett av hennes ansvarsområden.

– Jag började ju inom finansskrået, men sen har jag jobbat i varuhus i Tyskland och varit varuhuschef i två varuhus i Sverige. Expansion är något jag verkligen brinner för. Den delen av arbetet innefattar en hel del lönsamhetsberäkningar där min finansbakgrund kommer till användning, men om jag hade varit finanschef hela min yrkesbana så hade det känns lite för smalt för den här uppgiften.

– Nu är vi också ett stort team som jobbar gemensamt med detta, det är en av fördelarna med att arbeta på ett företag som är så stort som Ikea – att man får så många kompetenta medarbetare.

Arbetet med expansion av verksamheten är det ena benet i Ulrika Persons arbete, det andra benet, finansfunktionen innehåller avdelningarna: Business navigation (tidigare controlling), IT, redovisning och risk.

Själv beskriver hon sin uppgift så här:

– Den största delen av verksamheten är att sätta siffror på verkligheten, det är finansens uppgift.


Ulrika Persson, finanschef på Ikea svenska försäljnings AB, här med Ikea-mönstrad bakgrund.

Ulrika Perssons tidigare chef hade som ledord att viljan att lyckas skulle vara större än rädslan att misslyckas, något som hon själv också tagit fasta på:

– Det är viktigt att ha viljan och modet att ta beslut om framtiden. Till exempel beslut som: Ska vi starta ett nytt varuhus där? Hur stort ska det vara? Den största utmaningen blir att balansera i vilken omfattning vi ska våga satsa.

– I den situationen tror jag att det viktigaste, som min funktion kan bidra med, är att titta på hela kedjan från försäljning ända ner till bottom line. Man får utgå från frågeställningen: Hur kommer detta att se ut ur ett lönsamhetsperspektiv? Sen får man kombinera slutsatserna med sitt sunda förnuft och ta ett beslut som är väl förankrat hos ens kollegor.

För att få hålla sig ajour med arbetet träffar Ulrika Persson sina kollegor såväl från Ikeas nationella som internationella avdelningar.

– Alla kollegorna inom området retail, globalt, träffas med viss regelbundenhet och diskuterar utifrån olika teman. Det är viktigt både för den finansiella delen och för att hålla mig ajour till hur läget är

– Själv tittar jag på allt ifrån heminredningstrender till ränteläget och nyckeltal som arbetslöshet, för Sverige och övriga världen, Sverige påverkas ju av det internationella läget.

Som anställd på Ikea har Ulrika Persson ett av de mest eftertraktade jobben för ekonomer i Sverige, företaget hamnar i topp när studenter inom ekonomi, teknik och data/IT har fått ranka vilka arbetsgivare de helst vill ha efter examen. Och enligt henne har studenterna goda chanser att bli kollegor med henne i framtiden.

– Ja, de får jobb, och inte bara inom den funktion som jag arbetar i. Det jobb som jag själv har haft mest nytta av i min karriär är att ha varit varuhuschef. Då lärde jag verkligen känna verksamheten och fick träffa kunder och medarbetare. Det är i varuhuset som det händer.

– Även om man har en examen ifrån universitet inom ekonomi behöver man lära sig mycket rent fysiskt, genom erfarenhet. Och även om man inte börjar på en ledande befattning kan man lära sig mycket av vad som är viktigt i ledarskapet. En av förutsättningarna för att få jobb är att instämma i Ikeas värderingar om ödmjukhet och vara beredd på att börja i en position där man kanske inte till 100 procent får använda sin utbildning.

– Men nu pratar jag om detaljhandeln, dessutom har vi ju hela områden som produktutveckling, distribution och IT, där finns också möjligheter.

I sin egen position som chef har Ulrika Persson omkring 20 medarbetare som rapporterar direkt till henne, de arbetar liksom hon på det svenska huvudkontoret. Därmed blir det lätt att hålla kontakten.

– Det blir en kombination av spontana och planerade möten. Vi har planerade utvecklingssamtal, men de flesta som rapporterar direkt till mig träffar jag ju varje dag.

– Vi sitter i ett öppet kontorslandskap. Folk är förstås olika, men jag personligen skulle aldrig klara av att sitta bakom en stängd dörr. Sitter man öppet ökar tillgängligheten och det blir så mycket lättare att bara kunna komma förbi och prata. Principen är ju att det ska vara lättillgängligt och att folk inte ska ha rumsstorlek efter vilken plats i organisationen de har.

Förutom de medarbetare rapporterar direkt till henne, har varje varuhus en egen finansansvarig, som Ulrika Persson håller kontakten med och coachar.

– Det viktigaste i chefs- och ledarskap är att inse att man inte är perfekt själv och att det är att alla tillsammans som bidrar.

Vilka tips skulle du ge till den som vill vara en bra chef?

– Jag skulle säga att det finns tre steg. Nummer ett är att vara överens med sina medarbetare om vad som är visionen. Är man det kan man alltid ha det som rättesnöre: ”Gör vi verkligen på rätt sätt för att uppfylla vår vision?” Nummer två är att lita på sitt sunda förnuft och behandla andra som man själv vill bli behandlad. Det tredje är att i sitt ledarskap inte tolka hur man tror att andra uppfattar en, utan fråga. Be om feedback! Om man tycker att någon har bettet sig felaktigt, så får man säga det och be andra att göra samma sak för en själv.