Månadens CFO:Hon styr SJ:s ekonomi på rätt spår

Hon styr SJ på rätt spår

En miljard på tre år. Ja, så löd tidningsrubrikerna kring årsskiftet när SJ gick ut med sitt omfattande sparpaket. Fram till år 2016 ska bolaget sänka kostnadsmassan med  en miljard kronor. 400 medarbetare har varslats och flera resebutiker har fått stängas. Besparingarna är en nödvändighet för att SJ ska fortsätta vara konkurrenskraftigt. Nya köpbeteenden med fler resenärer som köper biljetter digitalt är en bidragande faktor – men även ökad konkurrens från Hongkong-baserade tågkoncernen MTR.

Carina Wång är ekonomidirektör på SJ. Hon är övertygad om att det pågående besparingsarbetet och det interna omställningsarbetet   samt  upprustningen av tågen kommer genomföras planenligt.

– Jag har fantastiska medarbetare och är imponerad över hur professionellt våra medarbetare i organisationen har agerat under våren. Vi har haft en ganska snabb process med varsel i början av året och redan i maj i år trädde den nya organisationen i kraft. Det är klart att det gör ont när man gör såhär kraftiga nedskärningar, men jag upplever att det finns en medvetenhet i organisationen om nödvändigheten att göra de här förändringarna.

Ville tillbaka till den operativa verksamheten
Carina Wång kommer ursprungligen från Berg utanför Linköping. Hon är civilekonom från Linköpings universitet. Direkt efter avslutad universitetsexamen började hon en projektanställning på företaget Broddway. Efter drygt ett halvår började hon en anställning på Vattenfall. Först i Norrköping, sedan i Stenungsund och senare i Stockholm under merparten av tiden. Totalt blev det 12 år inom Vattenfall. Ganska tidigt kom hon in på controllerspåret och arbetade med business controlling under största delen av tiden.

Efter Vattenfall arbetade Carina Wång ett år som affärsanalytiker på Telia och därefter nästan sju år på Boliden som affärsområdes- och koncerncontroller samt en kortare period som tillförordnad CFO.

Innan Carina Wång fick tjänsten som ekonomidirektör på SJ hann hon med ett par år på Investor, där hon ansvarade för att skapa en business controller-funktion för det som då definierades som operativa investeringar.

– Det var oerhört roligt och lärorikt, men efter drygt två år kände jag att jag ville tillbaka till den operativa verksamheten och fick en roll som CFO på Micronic Mydata.

Möjlighet att ta över rollen som ekonomidirektör på SJ dök snart upp och efter en mammaledighet tillträdde Carina Wång tjänsten i november 2013. Jag frågar henne hur det känns såhär långt. Carina ler.

– Det känns jättebra. SJ är ett spännande företag och en oerhört rolig utmaning. Det kändes bra med hela organisationen och människorna som jag träffade under anställningsprocessen så det kändes helt rätt att anta den här utmaningen. SJ är ett företag som berör.

”Nästan samtliga i ledningen är anställda under 2012 och 2013”
Även Crister Fritzson, vd och koncernchef för SJ, är förhållandevis ny på sin post och tillträdde under senhösten 2012.

– Bortsett från två personer är samtliga i ledningsgruppen anställda under 2012 och 2013. Vi är en ny grupp och vi svetsas samman allt mer. Jag tror på vår förmåga och att vi tillsammans klarar av att genomföra det förändringsarbete vi befinner oss i.

SJ kommer framöver att få konkurrens av MTR på den lönsamma Göteborg-Stockholm-sträckan. Och det kan bli fler linjer som trafikeras av MTR-tågen framöver. Carina Wång välkomnar konkurrensen och menar att den kommer vara positiv.

– Konkurrensen kommer  innebära att fler människor åker tåg och att marknaden kommer att växa. Jag tror att kunderna kommer att märka av konkurrensen på ett positivt sätt. Vi måste hela tiden leverera de bästa produkterna och ständigt utvecklas för att se till att vara kundernas förstahandsval, säger Carina.

Utsatt för konkurrense
Carina Wång, SJDen nya konkurrensutsatta situationen ställer onekligen krav på SJ att hålla jämna steg, effektivisera verksamheten och sänka kostnadsmassan, men även rusta upp och modernisera – även om Carina Wång själv tycker att SJ redan är ett modernt företag.

– Ja, jag tycker att vi är ett  modernt företag. Våra nya lokaler bidrar till det naturligtvis, vi flyttade hit så sent som i våras. De nya flexibla lokalerna underlättar för oss när vi jobbar mer processorienterat och i det ständiga arbetet med att effektivisera våra arbetsprocesser. Men vi måste hela tiden vässa oss ytterligare. I allt vi gör måste vi uppfattas som ett hållbart företag, moderna och pålitliga, särskilt i den nya konkurrensutsatta situation vi står inför. Vi satsar mycket på vår tågflotta för att rusta upp och modernisera ytterligare. I det program som styrelsen beslutade om förra sommaren ingår att vi ska investera 3,5 miljarder kronor i vår SJ 2000-flotta.

Men det gäller för SJ att gasa och bromsa på samma gång. 18 av 24 resebutiker stängdes ned under första kvartalet i år och kundtjänsten  har koncentrerats till en ort istället för två. Bolaget har utöver neddragningen inom försäljning, även dragit ner kraftigt på personal inom administrationen, inom ekonomiavdelningen har man minskat antalet medarbetare med 26 procent. Dessutom är man på SJ även mitt inne i en it-konsolidering. Ett arbete som påverkar hela företaget och ekonomiavdelningen mycket.

Nu gäller det att med en kraftigt bantad personalstyrka ändå hålla uppe tempot, inte tappa fart och fortsätta leverera externa bokslut med god kvalitet på tidplan.

Ser framåt
Jag frågar Carina Wång om hon tror att hon kommer ha nytta av sina erfarenheter från tidigare positioner i det effektiviseringsarbete som hon och SJ befinner sig i. Hon svarar tveklöst ja.

– Jag har en bredd från företag i olika branscher och med olika ägarstrukturer och styrmodeller. Som ekonomiansvarig får du ta till olika verktyg ur verktygslådan beroende på om det till exempel är ett noterat eller onoterat bolag, ett statligt bolag eller privat och så vidare. Tiden från Vattenfall är såklart oerhört värdefull. Jag jobbade på Vattenfall när elmarknaden avreglerades under 90-talet och känner igen väldigt mycket därifrån i min nuvarande roll.  Från Vattenfalltiden har jag lärt mig hur det är att anpassa sig till en avreglerad marknad, en viktig lärdom är att en sådan process tar tid och kräver mycket arbete, säger Carina.

Ledarskapet är jätteviktigt i hennes roll som ekonomidirektör och även för övriga medlemmar i ledningsgruppen.

– Förändringsarbete kräver mycket tid och kraft från ledningens sida. Ledningen måste visa vägen. I mitt eget ledarskap försöker jag att lära av de chefer som jag själv haft under åren som varit och är trygga och erfarna och som trott på mig  och som jag uppskattat och lärt mig mycket av. Det är också viktigt att  våga ifrågasätta ibland. Som ledare måste jag ha integritet både gentemot mina kollegor i ledningsgruppen och generellt i organisationen. Jag och mina medarbetare måste våga ifrågasätta gamla rutiner  och tänka till ett varv extra när man efterfrågar information exempelvis, för att säkerställa att det vi gör verkligen skapar värde för bolaget.

Just att fortsätta utveckla styrningen  med hjälp av vårt balanserade styrkort och se över uppföljnings- och rapporteringsprocessen, för att höja nivån ytterligare på den värdeskapande informationen och säkerställa att hållbart företagande genomsyrar allt vi gör, är en viktig del i Carinas roll som ekonomidirektör.

– Vi kan inte fortsätta att göra saker som vi alltid har gjort. Vi måste bryta invanda beteenden och arbetssätt, både i stort och smått. Vi måste börja ifrågasätta mer. Ska vi fortsätta att göra en viss rapport bara för att vi alltid har gjort det? Det gäller att standardisera och förenkla i det dagliga arbetet. Och vi måste alla hjälpas åt att påminna oss själva om detta, säger Carina Wång.