Månadens CFO: ”Jag lever med koncernen”

– Den disponibla inkomsten för alla kineser ökar och det betyder mycket för oss. Våra produkter ligger tidigt i utvecklingsfasen: Först kommer behoven att ha boende och mat, men sen kommer faktiskt hygienprodukterna och då gäller det att vara där när marknaden är mogen. Förhållandena i Kina och i Väst är ganska lika, här finns en åldrande befolkning. Ett barns-politiken i Kina gör att fler hamnar inom äldrevården. Då gäller det att vi kan vara där med våra inkontinensprodukter.

Kina är en av företagets tillväxtmarknader, fler finns på olika håll i världen, Lennart Perssons arbete är i högsta grad globalt. Därför påbörjar han sina arbetsdagar med att uppdatera sig om råvarupriser, valutakurser och annan finansiell information som han prenumererar på. Dataikonen för marknadsinformationen från Reuters ligger lättillgänglig på skrivbordet så att Lennart Persson lätt kan hålla ett öga på den under dagen.

– Jag lever med koncernen. Jag brukar beskriva det som att det är min uppgift att koppla ihop de globala händelserna som förändringar i råvarupriser och valutor med vår lokala verksamhet.

För att lyckas med det satsar Lennart Persson på att ligga nära affärsverksamheten i sitt arbete, ett sätt är att besöka verksamheterna i de olika länderna för att kunna följa utvecklingen på plats. Det tycker han gör honom bättre rustad att ta beslut i frågor som gäller investeringar och marknadsföring.

– Jag jobbar nära vår vd, vi reser en hel del tillsammans och följer verksamheten. För mig gäller det att vara med och ”supporta”; att kunna göra analyser och dela med mig av information till vd och övriga ledningen.


Lennart Persson på SCAs huvudkontor, med timmerflottning i bakgrunden

När han inte är på resande fot arbetar Lennart Persson på SCAs huvudkontor i centrala Stockholm. Bland hans ansvarsområden finns avdelningar som koncernredovisning, business controll, treasury och skatt. Fast han behöver inte dra hela lasset själv, en stab på drygt femtio personer backar upp honom, varav sex personer rapporterar direkt. För att hålla uppe dialogen med dem har han både schemalagda möten och mer informella träffar om specifika frågor.

– Sen blir det ju lättare av att de flesta sitter här på huvudkontoret. Och min dörr är alltid öppen.

Tillgänglighet krävs också på det globala planet, Lennart Persson ser till att finnas tillhands via mobiltelefon eller dator även utanför kontorstid. Ett måste när kontoren i Asien och Amerika behöver få kontakt.

– Två-, treminuters samtal kan ge väldigt mycket och ett sms är så lätt att skicka. Det blir ju även en del samtal på helger och semestern, men det hör till jobbet.

Att vara verksam i ett industriföretag som har en del av sina tillgångar i form av skog innebär för Lennart Persson att miljöaspekter har en stor inverkan på hans arbete. Dels som något att ta hänsyn till i strategiska beslut om verksamheten, dels som en faktor i kostnads- och utgiftsfrågor. Han menar att ett viktigt steg i miljöarbetet är att skapa en tydlig koppling mellan finansiella frågor och hållbarhetsfrågor.

– Ett exempel på det är energibesparingsåtgärder: Det drar pengar, men vi kan se att de investeringar som vi har gjort på det området har en väldigt kort återbetalningstid. Energi blir ständigt dyrare och dyrare. Ska man balansera den kopplingen gäller det att inse att energi är en knapp resurs. Detsamma gäller förstås vatten, det är också en knapp resurs, även om det främst gäller andra delar av världen.

– Sen har det visat sig att många av våra kunder inom hygienområdet värdesätter företag som kan visa på en grön profil och har hållbarhetsfrågorna högt på agendan. Vi har kunnat se att vissa kunder har valt oss för att vi har den profilen. Till exempel Wembleystadion där vi fick leverera vårt mjukpapper till alla toaletter på hela arenan.

En punkt där Lennart Persson under sina drygt 20 år på SCA har sett en stor utveckling är redovisningen.

– Det har hänt otroligt mycket vad gäller teknik och systemutveckling. Vi har rutiner som alla delar av verksamheten följer och gemensamma tidsplaner för rapportering. Månadsrapporteringen ska vara inne några dagar efter månadsskiftet och sen ska det gå att sammanställa och analysera inom några timmar. Sen har man hela koncernens resultat, kassaflöde och balansräkning och kan gå vidare med det underlaget.

– Det har blivit enklare att sköta rapporteringen, men samtidigt har detaljrikedomen blivit mycket högre. Informationen är mer detaljrik med mindre arbetsinsats. Det gäller att rapporterna specificeras så att man får den information som behövs. Sen har vi en stor databas med alla uppgifter som man kan gå till om man behöver ha mer detaljerad information. Jag tror de att tekniska möjligheterna har gjort att man faktiskt behöver mindre, men mer relevant information.