Många akademiker är mobbade på jobbet

Nästan var femte akademiker har känt sig trakasserad eller utfryst på sin arbetsplats enligt en undersökning från Saco.

Annons

Mobbing i olika former är ett stort problem för nästan en femtedel av alla akademiker. Det pekar i alla fall en undersökning från Saco på. Organisationen frågade 1 000 av sina medlemmar om känt sig trakasserade eller utfrysta på sin arbetsplats och 18 procent svarade ja.

Fyra av tio sjukskrivningar idag beror på psykisk ohälsa och mobbning och trakasserier är en orsak till den typen av sjukskrivningar. Därför menar Saco att det måste göras mer för att åtgärda problemet. Bland annat vill Saco att regeringen ändrar lagstiftningen.

Idag är lagen mest inriktad på det förebyggande arbetet som givetvis är viktigt, men det räcker inte menar Saco. Organisationen pekar bland annat på att en arbetsgivare kan fällas för diskriminering om dina kollegor trakasserar dig på grund av din hudfärg eller ditt kön, men inte om de gör samma sak för att de helt enkelt inte gillar dig.

– Det är orimligt. Saco har i flera år lyft behovet av en bred översyn av jobbmobbningen och det regelverk som finns. Trakasserierna på våra arbetsplatser måste upphöra. Nu är det på tiden att regeringen agerar, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter.