Många anställda i USA vet inte vilka affärsmål företaget har

En tredjedel av amerikanska CFO:er i USA uppger att deras anställda inte känner till vilka strategiska affärsmål företaget de jobbar på har. Det framkommer i en ny undersökning av Robert Half Management Resources.

Undersökningen har gjorts genom ett stratifierat slumpmässigt urval, där över 2100 CFO:er på bolag i USA:s största storstadsområden har intervjuats.

En av frågorna som ställdes till CFO:erna var hur väl de trodde att deras anställda känner till bolagets strategiska affärsmål. Av svaren framkom att 34 procent tror att deras anställda inte är särskilt medvetna alternativt inte medvetna alls om företagets strategiska mål.

– Anställda som känner till bolagets strategiska mål är också mer motiverade att hjälpa företaget att nå dem. Chefer måste sträcka sig längre än till att bara delge företagets vision, samt visa medarbetarna hur deras arbete stödjer företagets strävan mot att nå de organisatoriska målen, säger Paul McDonald, senior executive director på Robert Half, i en kommentar och tillägger:

– Även företag som fortfarande håller på att förfina sin vision bör kommunicera bolagets ursprungliga affärsmål till de anställda samt informera medarbetarna om hur arbetet med att uppnå dessa mål fortlöper

Anställda på små företag är i högre utsträckning ovetande om bolagets strategiska vision än medarbetare i större företag. Av de chefer i undersökningen som jobbar på mindre företag, med 20 till 49 anställda, uppger 35 procent att deras anställda inte känner till bolagets mål och strategi, jämfört med endast 9 procent av cheferna på de största företagen med tusen anställda och uppåt.