Många ekonomiavdelningar fokuserar fel

Bara 24 procent av ekonomifunktionens tid läggs på att skapa affärskritiska insikter hävdar PWC i en undersökning.

Många ekonomiavdelningar i världen lägger mycket tid på fel saker. Det är en av slutsatserna man kan dra av undersökningen Finance Effectiveness Benchmark Report 2017. Där sammanfattar PWC data från fler än 600 projekt runtom i världen och de har dessutom intervjuat framgångsrika ekonomichefer och företagsledare om deras syn på ekonomifunktionen.

Ett exempel på problemet är hur mycket tid som läggs på att skapa affärskritiska insikter. Det är en uppgift som kan ge stora konkurrensfördelar för ett företag, men i snitt lägger ekonomifunktionen bara 24 procent av sin tid på detta.

Normalföretaget lägger också lika mycket tid på att samla ihop data som att analysera dessa data. Även de allra bästa företagen lägger 40 procent av analystiden på att få in de data som ska analyseras så här finns det stor förbättringspotential för de flesta.

En lösning för att få en effektivare ekonomifunktion är enligt PWC att automatisera så mycket som möjligt. Men det räcker inte med att bara automatisera så mycket som möjligt av det som görs manuellt idag. Först måste CFO:n analysera om alla uppgifter som utförs idag verkligen är nödvändiga. Den största effektivitetsvinsten får man om onödiga uppgifter som utförs av gammal vana elimineras helt.

Plockar man bort onödiga rutiner och automatiserar så mycket som möjligt av de kvarvarande så går det att sänka processtiderna med 35–46 procent enligt PWC.