Många företag kör äldre affärssystem

Över hälften av företagen i en undersökning använder ekonomi- eller affärssystem som är över 15 år gamla.

När Visma frågade 3 600 företag med minst 25 anställda i Sverige vilka ekonomi- och affärssystem de använder visade det sig att många håller fast vid system som har många år på nacken. 55 procent svarade att de har system som är över 15 år gamla.

Många skaffade en ny lösning vid millennieskiftet då rädslan för 2K-buggen gjorde att de köpte ett nytt system för att vara säkra på att inte drabbas av den. Sedan dess har systemen tuffat på ute på företagen och att så många fortfarande använder dem får väl ses som ett tecken på att de fortfarande klarar jobbet.

Men Visma menar att de som kör så gamla system går miste om effektivitetsvinster som kan fås med modernare lösningar.

– Det är förvånande att så stor andel av Sveriges bolag sitter med så gamla ekonomi- och affärssystem att de med stor sannolikhet måste ägna sig åt manuell administration som kostar både tid och pengar i förlorad effektivitet. Dagens system har helt nya förutsättningar jämfört med vad som var möjligt för tio år sedan, säger Carola Lissel, vd för Visma Software.

Visma menar att det hänt så mycket inom ekonomi- och affärssystem att det finns mycket att tjäna på att ha ett system som inte är mer än max fem år gammalt. Om inte annat så bör företagen åtminstone se till att de uppgraderar sina existerande system så att de får funktioner för att automatisera så mycket som möjligt av det manuella arbetet.

– Oavsett om affärssystemet är byggt i molnet från början, lagrat i molnet eller finns på egen server, är dagens moderna system smarta och fyllda av automatiserad funktionalitet. Det innebär bland annat möjligheter att slippa stora delar av den ekonomiska administrationen såsom betalningar, matchning och schemaläggning, säger Carola Lissel.