Många missar lönekartläggningen

Bara sex av tio företag genomförde en lönekartläggning under 2017 trots att den ofta visar på felaktigheter i lönesättningen.

Diskrimineringslagen säger att företagen ska genomföra en årlig lönekartläggning och analys, men ändå missar många företag det. Det visar en undersökning från Unionen där 1 000 företrädare för Unionens fackklubbar intervjuades.

Knappt sex av tio företag genomförde eller planerade att genomföra en lönekartläggning under 2017 när undersökningen gjordes. Något Unionen menar är alldeles för dåligt.

– Lönekartläggningen är ett viktigt verktyg för att skapa en mer jämställd arbetsplats. Därför är det oroande att så många arbetsgivare inte prioriterar det arbetet, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen.

Det verkar ändå gå åt rätt håll. 2016 var det bara 36 procent av de tillfrågade som sa att deras företag genomförde en årlig lönekartläggning och 2017 var den siffran uppe i 44 procent. På de företag som genomförde en lönekartläggning så upptäckte också en tredjedel löneskillnader som behöver rättas till. I över hälften av de fallen handlade det om kvinnor som hade för låg lön.

Ett annat problem var att det saknades klara kriterier för lönesättning på över hälften av arbetsplatserna.

– Det är otroligt viktigt att det finns tydliga kriterier för lönesättning på en arbetsplats. Det gör att de anställda vet vad som krävs om de vill höja sin lön och att arbetsgivarna kan vara transparenta och konsekventa i sin lönesättning, säger Martin Linder.