Marginalskatterna i fokus för Moderaterna

Skattefrågorna lär bli en av Moderaternas huvudfrågor under valrörelsen och marginalskatter och jobbskatteavdrag kommer att spela en stor roll.

Moderaterna är näst på tur i PWC:s granskning av partiernas syn på skattefrågor inför valet och här är det jobbskatteavdrag och marginalskatter som ligger partiet varmt om hjärtat. Exakt hur prioriteringen ser ut är emellertid lite oklart.

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson har uttalat sig på ett sätt som kan tyda på att Moderaterna vill prioritera ett jobbskatteavdrag, som innebär skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagarna, före sänkta marginalskatter.

Moderaterna har annars varit partiet som talat sig varma för marginalskattesänkningar och frågan är om partiet verkligen är villiga att nedprioritera det. PWC skriver i en kommentar:

”Många ser de höga marginalskatterna i Sverige som ett stort problem när det gäller att attrahera och behålla talangerna på arbetsmarknaden i Sverige och har därför satt stor tilltro till tidigare uttalanden från Ulf Kristersson om sänkningar av marginalskatten. Frågan är om Moderaterna tämligen omgående kommer göra nya uttalanden i frågan för att återta initiativet eller om man nu lämnar öppet för andra partier inom Alliansen att ta på sig ledartröjan i denna fråga.”

Bland övriga skatteförslag från Moderaterna hittar vi bland annat.

  • Skatteavdrag för företag som klimatkompenserar.
  • Partiet vill höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten från 38 000 kronor till 43 000 kronor.
  • Partiet vill förbättra reglerna för personaloptioner och har satt av 600 miljoner kronor för det.
  • Sänkt skatt för pensionärer som fortsätter arbeta efter 64 år.