Marknad

Konjunkturen viker

Fjolåret slutade i moll för de svenska företagen. Tillväxten som vi sett i många år innan har nu gått över i en krympande ekonomi. Det visar siffror från Konjunkturinstitutet och Swedbank/Silf. Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer sjunker från [Läs mer]