Marknad

Utblick: December 2016

De finansiella marknaderna har fortsatt att prisa in ett ­reflations- och rotationsscenarium. Det grundar sig främst i Trumps initiala uttalanden kring infrastruktursatsningar, skattesänkningar och möjlig avreglering, vilket tolkats som inflationsdrivande, och dels på starkare makroekonomisk statistik. [Läs mer]