Mer AI i affärsanalysen

Unit4 lanserar en affärsanalyslösning som innehåller AL-stödda prognoser.

Nu ska AI hjälpa CFO:er och andra att snabbare skapa högkvalitativa analyser, förslag, prognoser och budgetar. Det är i alla fall tanken när Unit4 släpper Prevero Corporate Performance Management med nya AI-funktioner.

Det är en lösning som använder neutrala nätverk och självinlärningsteknik för att ge en ny källa till beslutsstöd i företagen. Genom att använda automatisering och självdrivande teknik ska systemet kunna hantera stora datamängder på ett effektivt sätt. Det ska både få fram nya insikter och ge beslutsfattare mer tid till det strategiska arbetet, i och med att mer av dataanalysen kan automatiseras.

Unit4 planerar att lägga in fler AI-funktioner över tid, men än så länge finns det två funktioner på plats:

  • AI-stöttade prognoser som ger djupgående insikter i bland annat faktiska värden och annan data för att bättre förutse framtida resultat. Dessa prognoser levererar högkvalitativa resultat och upptäcker mönster och icke-linjära trender av multipla derivat. Processen är mycket enklare än med statistiska metoder – ett enda klick istället för att först behöva ta reda på rätt funktion och parametrar.
  • Upptäckt av avvikelser i data som ser till att CPM-systemet förser användaren med automatisk respons medan data matas in. Systemet analyserar automatiskt varje post baserat på tillgängliga data och när det upptäcker en konflikt eller en siffra som inte verkar stämma föreslår det automatiskt en korrigering.

En anledning till att Unit4 släpper det här nu är att mängden data som företagen genererar ökat kraftigt under de senaste åren, vilket ger bättre möjligheter att använda maskininlärande algoritmer. På Unit4 menar man att företag och leverantörer nu behöver ta hänsyn till det för att vara konkurrenskraftiga.

– AI, och framför allt neutrala nätverk och maskininlärning, har förändrat situationen rejält för affärsanalyslösningar. Affärsanalys är livsviktigt för företag som är mitt i en digital transformation där en effektivisering av hela företaget är nödvändigt och där förändring är ett konstant tillstånd, säger Finn Følling, VD för Sverige och Finland på Unit4.