Mer läggs i molnet

Cloud-tekniken har revolutionerat hur it-tjänster levereras och är i dag ett självklart sätt för många organisationer att få det verksamhetsstöd man behöver. Men cloud handlar i dag trots allt nästan enbart om just it. Man lagrar sin data i molnet, man kör sitt säljstöd och sin kalender där – men kan man göra något mer?
Jodå. Det börjar dyka upp mer komplexa cloudlösningar inom delvis oväntade områden.

En av de starkaste drivkrafterna i cloudlösningar för it-tjänster är att man genom ökad standardisering kan minska kostnaderna. Innan cloud användes så hade man en sorts en-till-en-relation mellan den process som it-lösningen skulle stödja och själva it-lösningen – alla bolag hade i princip egna lösningar på allting, från datorhallarnas strömförsörjning till de applikationer som kördes på dem. Med cloud försvann denna struktur och just därför fick man en stark drivkraft att standardisera.

En cloudlösning är ju nämligen inte mer effektiv än en ”egendriftad” lösning om den bara används av en enda organisation. Det är skalbarheten som gör cloud kostnadseffektivt, och då måste det verksamhetsstöd som produceras och levereras genom cloud vara så pass standardiserat att många olika bolag kan ha nytta av tjänsterna ifråga.

Där är vi i dag för många aspekter av it-stöd som exempelvis lagring, backup, hantering av mejl, kalendrar, säkerhet, virusskydd och Officepaket.

Frågan är nu om man kan stoppa in mer fysiska saker i molnet än it-världens ettor och nollor. Några av våra studier visar att det kan man, och det gör man. Framför allt handlar det om processer som har ett väldigt tydligt slutresultat, men som ofta görs på många olika sätt.

Man kan exempelvis processa en reseräkning på en massa olika sätt. Slutresultatet är dock entydigt – utlägg ska betalas in på konton, kvitton ska in i bokföringen.

Det mänskliga molnet
Reseräkningar, utbetalningar av löner och betalning av fakturor – detta är processer som redan idag finns att avropa från cloudlösningar. Det innebär i princip att en mängd olika företag/organisationer får hjälp att processa den här typen av ärenden av en och samma leverantör. Det sparar en massa pengar.
Självklart innebär det också att i princip samma processer används för alla kundföretag. Det är den standardiseringen som möjliggöra besparingarna.

Detta är ett hyperintressant område. I takt med att kundföretag vänjer sig vid att köpa lösningar på det här sättet kommer allt fler tjänster att adderas till de som redan finns. Allt mer komplexa tjänster kommer att kunna avropas.

Våra trendspanare tror att ganska avancerade tjänster som exempelvis översättningar, research, marknadsanalyser etcetera kommer att levereras på ungefär detta sätt. I framtidens moln finns kanske inte bara processer, utan rent av individer. Det mänskliga molnet – det är en hisnande tanke.

En trend som redan syns är hur leverantörerna av exempelvis hantering av reseräkningar tar betalt. Man går ifrån den ”gamla” modellen – det vill säga att man ser sig som en servicebyrå som hyr ut en person – till att man tar betalt per transaktion.
Det är så cloudvärlden fungerar och det är så vi på sikt kommer att köpa också resurser som de som levereras av Kalle, Malin och Örjan. Eller vad nu era medarbetare heter.