Mer proaktiva revisorer efterfrågas

Svenska företag är i det stora hela klart nöjda med sina revisionsbyråer, men det finns utrymme för förbättringar och då främst när det gäller att proaktivt komma med goda råd och vägledning till företagen. Det visar en undersökning, Kundmonitorn, från branschorganisationen FAR och analysföretaget Aalund.

På en skala upp till 5 så låg nöjdheten totalt sett runt 4. Allra bäst betyg fick byråerna för den personliga kemin i samarbetet och där hamnade betyget över 4,5. Sämst var betyget för just proaktivitet där snittbetyget låg på 3,7. Det är också skillnad på hur företagen och byråerna ser på det proaktiva arbetet. För medan företagen ger betyget 3,7 ger byråerna sig själva betyget 4,1.

Sedan verkar företagen också tycka att byråerna tar lite väl bra betalt. I kategorin utbyte av tjänsterna i förhållande till arvoden får byråerna ungefär samma betyg som för proaktiviteten.

Både vad gäller arvodena och proaktiviteten är företagen fortfarande nöjda, men inte lika nöjda som med övriga delar av byråernas arbete.

I en kommentar till undersökningen skriver Aalund:

”Det är tydligt att det som utmärker en duktig och kundmedveten byrå, är att denne briljerar när det avser förmågan att vara proaktiv, komma med nya lösningar, själva utbudet av övrig rådgivning och att lyckas undvika processen med att byta ut kontaktperson/er till kund. Den sistnämnda påtalas ofta som en mycket påfrestande process för kunden, att på nytt introduceras för den nya konsulenten.”