Miljardförluster med oplanerade vd-byten

Byte av verkställande direktör i stora börsnoterade bolag är ofrånkomliga och samtidigt komplicerade. Data från de tre senaste åren visar att ett vd-byte i sig, planerat eller oplanerat, minskar den relativa medianavkastningen med -3,5 procent året efter den nya vd:s tillträdande (avkastning för aktieägarna mäts i förhållande till de index som företagen handlas på).
Det framgår i den nyligen publicerade rapporten ”2014 study of CEO, Governance and Success” från Strategy&. I rapporten har man tittat närmare på effekterna av ett vd-byte bland de 2 500 största publika bolagen i världen.
När ett bolag tvingas byta vd – det vill säga när det inte är en del av en planerad succession eller resultatet av att bolaget säljs, köps eller går samman med annat bolag – blir kostnaden särskilt hög. Det året ett bolag byter vd sjunker den relativa medianavkastningen med -13 procent för att nästföljande år återhämta sig något till -0,6 procent.
Detta kan jämföras med siffrorna -0,5 respektive -3,5 procent för bolag där vd-byte varit planerat. Dessutom uppskattas att de storföretag som tvingats byta vd årligen förlorat 950 miljarder kronor mellan åren 2011-2014. Det är 15 miljarder kronor per företag i utebliven avkastning och väsentligt mer än vad bolagen skulle ha förlorat om det varit planerade vd-byten.

Källa: PwC