Minimal löneutveckling för civilekonomer under 2020

Snittlönerna för civilekonomer i Akavia-förbundet gick bara upp med 0,5 procent i fjol, vilket var den lägsta ökningen bland alla grupper inom Akavia.

2020 var något av ett förlorat år när det gäller löneutvecklingen för civilekonomer. I snitt ökade lönerna bara med 0,5 procent visar statistik från Akavia. Det finns i första hand två förklaringar till kräftgången.

– Pandemin och en uppskjuten avtalsrörelse gjorde att lönerevisionerna kom i gång sent förra året. Många revisioner och lönesamtal har därför i praktiken inte hunnit genomföras, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Jämfört med övriga medlemsgrupper inom Akavia klarade sig civilekonomerna sämst. I snitt ökade lönerna för alla grupper med 1,6 procent, vilket är klart sämre än snittet för de tre föregående åren då snittökningen låg på 4,2 procent. Allra bäst gick det för kommunikatörer och personalvetare som ökade sina löner med 2,8 procent.

Å andra sidan var civilekonomer den grupp som fick den största löneökningen 2019. Den hamnade då på 6,8 procent. Näst bäst det året var IT-akademiker vars löner gick upp med 3 procent.

Trots den svaga löneutvecklingen under 2020 är civilekonomerna också den grupp inom Akavia som har den högsta medianlönen. Den ligger på 50 000 kronor och är därmed snäppet över IT-akademikerna som har en medianlön på 49 300 kronor.

2017 låg civilekonomernas medianlön nästan en tusenlapp under IT-akademikerna. Så trots att 2020 var ett förlorat år har civilekonomerna haft en riktigt hygglig löneutveckling de senaste åren om vi jämför med de andra Akavia-grupperna.