Mobilpolicy ger arbetsro

Genom att ta fram en mobilpolicy för företaget går det att öka fokus och arbetsro menar Unionen.

Mobilen är ett helt nödvändigt arbetsverktyg för många av oss idag, men den kan också vara ett stort störningsmoment. För att maximera nyttan och minimera irritationen menar fackförbundet Unionen att företag eller arbetsgrupper bör ta fram en egen mobilpolicy.

Exakt vad den ska innehålla kan variera från arbetsplats till arbetsplats och från arbetsgrupp till arbetsgrupp, men Unionen har några förslag på vad som kan ingå i en policy som täcker både mobil och mejl:

  • Sätt mobilen på ljudlöst när du är på kontoret – även dina kollegor störs av din telefons ring och pling.
  • Lägg undan mobilen när du sitter i möte, och lyssna istället på de andra mötesdeltagarna. Att inte göra det, är att uppta andras tid i onödan.
  • Tänk till innan du ringer eller mejlar kollegor efter arbetstid.
  • När du mejlar, var noggrann med vem som får kopia på mejlet, skicka inte kopior i onödan.
  • Om du mejlar utanför arbetstid, så var tydlig med om du förväntar dig svar och varför – eller om det kan vänta till imorgon.
  • Om du måste skicka iväg några mejl en kväll, så tidsinställ dem gärna, så att mottagaren får dem först nästa arbetsdag. (I Outlook finns exempelvis funktionen ”delivery delayed”.)
  • Svara inte på mejl på kvällar och helger, om inte absolut nödvändigt.
  • Undantag är såklart akuta situationer samt jobb mot annan tidszon – var tydlig med att ärendet är brådskar och när svar förväntas.

Men det allra viktigaste är kanske att följa de två gyllene regler som Unionen identifierat och de är:

  • Det finns ingen förväntan på svar efter ordinarie arbetstid.
  • Respektera dina kollegors och chefers fritid, sjukfrånvaro och vabb.