Möjligheter och risker med ­tillväxtmarknader

Vid den tiden var det verkligen ett djärvt och modigt påstående eftersom själva begreppet vände upp och ner på konventionell västerländsk ekonomisk visdom. Inte desto mindre har det sedan dess utvecklats till nästan en ekonomisk term för tillväxtländer och har format hur en hel generation av besluts­fattare, investerare och företag närmar sig tillväxtmarknader.

O’Neill erkände dock offentligt tidigare i år “jag fick två av fyra länder rätt”. Kan företag fortsätta att se utvecklingsländerna som “one-size-fits all” längre.

Makro-vy
Resultatet av Brexit-omröstningen har visat världen att ingen ekonomi är immun mot den geopolitiska oron. PWC:s senaste CEO-undersökning visar att de flesta företagsledare fortfarande satsar på sina kärnländer för tillväxt – i form av etablerade ekonomier som USA, Storbritannien och Tyskland, men de ser också en större tro och vilja att diversifiera till nya marknader. Utvecklingsländer utgör dock ett intressant dilemma för företag – de potentiella vinsterna kan vara enorma, medan eventuella förluster kan vara lika dramatiska. Tider av global ekonomisk osäkerhet, gör att många innovativa företag använder sig av teknik för att ge dem både insikt och organisatorisk smidighet för att ta itu med denna utmaning.

Potentiella dominoeffekter
Möjligheterna varierar enormt utifrån politiska och ekonomiska aspekter för tillväxtmarknaderna. Medan man kan tillämpa ett generiskt begreppet för risk för tillväxtländer, kan typen av risk vara helt annorlunda och forma ett företags beslut att investera. Det är viktigt att förstå dessa många gånger invecklade samband och till fullo planera och simulera de potentiella dominoeffekter ett sådant beslut kan ha på företagets organisation. O’Neill visade att man inte kan förutsäga framtiden men nu har företag möjlighet att planera för många möjliga scenarier.

Att förstå komplexiteten och mängden data som är inblandade i sådana beslut kan vara skrämmande, men har man rätt ­processer på plats för att visualisera och hantera dessa risker, tillsammans med en flexibel organisation som är beredd på att reagera på förändrade händelser, kan detta vara avgörande för att skörda framgång i dessa regioner. Den senaste tekniska utvecklingen kan erbjuda en lösning här.

Även de mest flexibla organisationerna, som arbetar helt ad hoc och reaktivt, kommer alltid att hamna på efterkälken ibland, särskilt i tillväxtländer, där reaktionstiden är allt på dessa snabba och volatila marknader. Genom att utnyttja den tekniska utvecklingen i molnet kan planering bli en realtids-faktor. Kalkylblad och de andra ­klassiska verktygen klarar inte längre uppgiften. Enkel sifferexercis för att ge ett företag en prognos för nya eller befintliga verksamheter i en dynamisk ekonomi kan vara mycket tidskrävande. Resultatet blir att man agerar på gammal data och med fel förutsättningar när marknaden mycket snabbt förändras. Om företagen inte tar itu med detta och agerar för långsamt utsätter de sig för stor riskexponering och går in på nya marknader nästan i blindo. Alternativet ger möjligheter för organisationen att samarbeta i realtid, från vilken plats som helst och se till att alla kan fatta beslut baserat på korrekta uppgifter.

En blick in i framtiden
PWC:s årliga globala CEO-undersökning visar att två tredjedelar av företagsledarna tror att deras företag möter fler hot nu än för tre år sedan, medan 60 procent ser fler möjligheter nu i samma tidsram. När hot och möjligheter hanteras på rätt sätt så kan global osäkerhet också vara en möjlighet, men det moderna ekonomiska och politiska landskapet i dessa regioner tillåter inte längre en one-size-fits-all-strategi.  Användning av modern teknik för att planera för alla eventualiteter är nyckeln. Företagen måste se till att de har rätt processer för att hantera de risker och dra nytta av de lukrativa öppningar som finns på tillväxtmarknaderna.

Thomas Anderberg
About Thomas Anderberg 4 Articles
Thomas Anderberg är Managing Director på Anaplan.