Molnet allt viktigare

Digitaliseringen märks allt mer på företagen i Nordamerika. Det visar den senaste CFO Signals-rapporten från Deloitte. Framför allt är det molntjänster som används, men processautomatisering blir också allt vanligare.

80 procent av företagen i undersökningen använder någon form av molntjänst idag. Hälften av de 122 CFOer som svarade på enkäten sa att de använde molntjänster inom ett fåtal områden idag medan 30 procent av de tillfrågade sa att de använder molntjänster i stor utsträckning nu. Ytterligare tolv procent uppgav att de utvärderar olika molntjänster så molnet verkar bli i det närmaste obligatoriskt på företagen.

Den näst vanligaste ”nya” it-tekniken är system för att automatisera processer. Här var det 30 procent av företagen som använde sådana lösningar.

Artificiell intelligens är inte lika vanligt att använda än. Där var det 17 procent av CFOerna som angav att deras företag hade implementerat lösningar som utnyttjade AI. Närmare 20 procent sa dock att de körde pilotprojekt för att utvärdera tekniken.

En anledning till de satsningarna är att företagen vill förbättra sina analysmöjligheter. Det räknar CFOerna ska ge företagen möjlighet att ge kunderna bättre service genom att kunna förutse vad de vill ha. I förlängningen ger det företagen bättre möjligheter att behålla existerande kunder eftersom användarupplevelsen och servicen kan förbättras med rätt analysmöjligheter.

En annan het teknik är blockkedjor (block chains), men här är CFOerna mer försiktiga. Bara fyra procent använde den tekniken är och 20 procent sa att de inte ens visste om det egna företaget använde blockkedjor till något eller inte.