Morgondagens ekonomichef – en storyteller med span på framtiden

Som ekonomichef är man många saker, inte minst betrodd rådgivare till den verkställande direktören och ett stöd även till de människor som är högst ansvariga gentemot relevanta myndigheter. Det skriver Sam Özel, försäljningschef på Unit4.

Som ekonomichef är man många saker, inte minst betrodd rådgivare till den verkställande direktören och ett stöd även till de människor som är högst ansvariga gentemot relevanta myndigheter. Det skriver Sam Özel, försäljningschef på Unit4.

McKinsey har nyligen konstaterat att ekonomichefer i allt högre grad tar på sig tvärfunktionella roller – och har fler grupper som rapporterar till dem. Men jag vill argumentera för att de också måste vara något annat, nämligen “storytellers” eller till och med få ett mindset som journalister.

Ekonomichefer och andra i som arbetar med ekonomifrågor i ledande positioner ses ibland som bokförare som hanterar de prosaiska frågorna om budgetering och bankverksamhet. Jag tror att McKinsey gör rätt bedömning när de pekar på att rollen är större än så.

Föreställa sig framtiden

Om du förstår de finansiella förutsättningarna och bakomliggande orsaker bör du kunna göra mer än bokföring. Den moderna ekonomichefen måste ha förmåga att föreställa sig framtiden, se trender före kurvan, upptäcka möjligheter på marknaden och snoka rätt på risker och avvikelser.

Sätt nu ihop dessa förmågor med journalistens näsa för en berättelse och förmåga att förmedla komplexa händelser genom ord som de flesta kan förstå. Plötsligt har du en verkligt kraftfull figur. En person som kan argumentera, övertyga, väga bevis och fungera som en domare om rätt och fel saker att göra härnäst.

För att lyckas krävs planering

Vägen framåt är ett bra affärssystem (ERP) som kan prata med programvaran för ekonomisk planering och analys (FP&A). Tillsammans ger dessa plattformar en komplett bild av affärsverksamhet och helhetsdata – en digital realtidskälla som underlättar för ekonomichefen att berätta företagets historia om man så vill.

Det kan tyckas tråkigt, men utan en god ERP- och FP&A-integration är det svårt att bygga en dataplattform som fungerar som en robust stödmekanism för ledningen att rapportera om frågor, ge kommentarer och i slutändan rekommendera strategiska åtgärder.

Berätta övertygande historier

När företag går vidare till en ny vardag bortom pandemin kommer detta utrymme för modellering, scenario-planering och djupare, evidensbaserad, samt handlingsbar insikt att vara avgörande för ett mer smidigt och lyhört beslutsfattande. I slutändan kommer det att placera ekonomichefen i en ännu mer pålitlig position när det gäller framtida strategibeslut. Men de måste lära sig hantverket att plocka ut kritiska element, berätta övertygande historier och väga risker samt möjligheter.

Sam Özel
About Sam Özel 1 Article
Försäljningschef på Unit4