Mycket optimism (och lite oro) bland världens företagsledare

Företagsledarna räknar med att vi sett det värsta av pandemin och att både världsekonomin och deras egna företag kommer att växa under året.

Vi går mot ljusare tider, om än med lite orosmoln vid horisonten. Så kan vi sammanfatta företagsledarnas syn på framtiden just nu. Det visar PWC:s CEO Survey 2021 där nästan 1 800 företagsledare från 100 länder berättat hur de ser på läget .

Efter det nattsvarta 2020 då 53 procent av företagsledarna räknade med lägre global tillväxt tror nu hela 76 procent att tillväxten kommer att öka. Inte så förvånande kanske nu när vi börjar se slutet på det värsta av pandemin, men det är ändå en historiskt hög siffra.

”Aldrig tidigare i undersökningens historia har vi kunnat notera en så stor andel som nu ser en tillväxtökning framöver, såväl i världsekonomin som i det egna företaget”, skriver Sofia Götmar-Blomstedt, vd på PWC Sverige i en kommentar.

Optimismen spirar alltså även när det gäller utvecklingen för det egna företaget. 74 procent av företagsledarna i världen och 70 procent i Sverige räknar med tillväxt i den egna verksamheten under det närmaste året. På tre års sikt är optimismen än större. Då är det hela 88 procent av företagsledarna i världen och 89 procent i Sverige som tror på ökad tillväxt.

I första hand kommer tillväxten att ske organiskt. 75 procent av de svenska företagsledarna planerar för organisk tillväxt. Men många räknar även med att komplettera den organiska tillväxten med uppköp. 40 procent säger nämligen att de planerar att genomföra uppköp eller sammangående.

Lite smolk i glädjebägaren

Men allt är inte rosenrött. 52 procent av företagsledarna i världen är oroade att pandemin ska fortsätta dämpa tillväxten. 47 procent är också oroade över vad cyberhoten kan ställa till med. Här är de svenska företagsledarna mer avslappnade. Bara 25 procent är oroade över pandemins fortsättning och 29 procent ser att cyberhot skulle kunna dämpa deras tillväxt.

Pandemin har också accelererat digitaliseringen. 83 procent av företagen i världen kommer att öka satsningarna på den digitala omställningen. Bland de svenska företagen ligger siffran på 77 procent. Här höjer PWC en liten varningsflagga för hur de svenska företagen satsar på digitaliseringen.

Investeringarna i digitalisering i Sverige ligger under det globala snittet. Bland annat ökar 58 procent av världens företag sina investeringar på forskning och utveckling inom området, men i Sverige är det bara 36 procent av företagen som ökar. När det gäller ökningen av kapitalinvesteringar är det ännu sämre ställt. Här ligger den globala siffran på 42 procent av företagen medan bara 17 procent av de svenska företagen ökar investeringarna.

Men på det stora hela har alltså världens och Sveriges företagsledare en väldigt positiv bild av framtiden, både för sina egna verksamheter och för världsekonomin i stort.