Nominera framtidens kvinnliga ledare

Chefsorganisationen Ledarna ska ranka Sveriges 75 främsta unga kvinnor som nått en chefsposition, och vill nu få in nomineringar på lämpliga personer.

Nästa år kommer Chefsorganisationen Ledarna att för tolfte året i rad publicera listan ”Framtidens kvinnliga ledare” och vill nu därför ha in nomineringar på lämpliga personer. Listan kommer att omfatta 75 kvinnor som gör skillnad på sin arbetsplats och visar på värdet av ett bra ledarskap.

Eftersom det handlar om framtidens ledare får de nominerade vara max 35 år. Dessutom måste de förstås också vara en riktigt bra chef som kan fungera som en förebild för alla som sitter på en ledande position.

Tanken med listan är enligt Ledarna att de vill vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena och lyfta fram goda exempel och inspiratörer. Mer detaljerat är syftet med utmärkelsen att:

  • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.
  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.

Listan kommer att presenteras 16 maj nästa år, men nomineringarna måste vara inne senast 22 januari 2018.