Norden fortsätter locka investerare

De utländska investeringarna ökade med 25 procent 2017 jämfört med året innan visar en undersökning från EY.

Norden är hett för utländska investerare visar en rapport från EY. I fjol genomfördes 411 direktinvesteringar i projekt i Norden, vilket kan jämföras med 328 projekt 2016 och bara 244 projekt 2013.

Allra mest attraktivt är Finland som lade beslag på 191 av projekten 2017 efter en uppgång på hela 44 procent från 2016. På andraplats kommer Sverige med 108 projekt efter en 25-procentig ökning från året innan.

– Det är oerhört glädjande att Norden, och Sverige, fortsätter vara högintressant för utländska investerare. Förra året hade Sverige en rekordhög procentuell tillväxt, och även om den siffran är lägre i år är kurvan fortsatt stigande. Det finns med andra ord stora möjligheter att utmana Finland som Nordens hotspot, säger Linda Andersson, partner och ansvarig offentlig sektor för EY i Norden.

I Danmark ökade också investeringarna, med 19 procent, medan Norge gick mot strömmen. Där minskade antalet projekt 21 procent och stannade på 26 stycken projekt.

Det som de utländska investerarna främst är intresserade av är företag som arbetar med företagstjänster och mjukvaruutveckling. 40 procent av investeringarna gick till företag som var verksamma inom de områdena.

Ser vi på hur många jobb som investeringarna skapat i Sverige räknar EY med över 6 000 nya jobb tillkommit under 2017 och det är hälften av alla arbetstillfällen som skapats i Norden genom utländska direktinvesteringar.

– När det gäller skapade jobb slår vi alltså finnarna på fingrarna, vi är bäst i hela Norden. Det säger både något om vilken unik marknad Sverige är och om vad det är för typ av projekt som sjösätts här, säger Linda Andersson.