Nordiska företag satsar på hållbarhet och långsiktighet

I en stor undersökning bland företagsledare runt om i världen utmärker sig nordiska företagsledare genom att känna ett större ansvar för samhällsfrågor.

När KPMG intervjuade 1 300 företagsledare stack de nordiska cheferna ut på ett område jämfört med sina internationella kolleger. De nordiska ledarna var nämligen betydligt mer intresserade av att deras företag skulle ta ansvar för olika samhällsfrågor.

43 procent av de tillfrågade cheferna i Norden menade att företag måste se bortom ekonomisk tillväxt för att nå långsiktigt hållbar framgång. Snittet i världen låg på 32 procent. Även när det gäller att länka samman sin tillväxtstrategi med ett större samhällssyfte för företaget så var de nordiska ledarna mer intresserade. 51 procent uppgav att de arbetade aktivt för att uppnå just det medan bara 37 procent av företagsledarna i resten av världen höll med om det.

– Vi lever i en tid där det är viktigt för ledare att kunna förklara vilket syfte deras företag har, hur de bidrar till att skapa jobb och välstånd i samhället och att de val de gör inte enbart drivs av kortsiktig ekonomisk vinst. Ett högre syfte är en viktig ingrediens för en stark, hållbar och förändringsbenägen organisationskultur, säger Magnus Fagerstedt, vd på KPMG i Sverige.

De nordiska företagsledarna såg också mer optimistiskt på digitaliseringen ur ett sysselsättningsperspektiv. 81 procent av de nordiska cheferna i undersökningen trodde att tekniker som artificiell intelligens och robotteknik kommer att skapa fler jobb totalt sett. Motsvarande siffra för cheferna i resten av världen låg på 62 procent.

– Digitaliseringen kommer att påverka företag och människor på flera olika plan. Allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras. Samtidigt blir den egna insatsen viktigare inom de områden som inte kan digitaliseras. I den meningen blir den mänskliga insatsen ännu mer värdefull och det kommer att skapas nya jobb som inte finns i dag, säger Magnus Fagerstedt.

Fast de nordiska ledarna är mindre övertygade om att de är rätt person att leda företaget genom den radikala förändringen av organisationen som digitalisering och andra omvälvningar kan innebära för många organisationer.

58 procent av de nordiska cheferna ansåg att de var beredda att leda sitt företag genom en stor förändring. Snittsiffran för resten i världen låg på 71 procent. I USA är cheferna fulla med självförtroende för där menade hela 91 procent att de var väl förberedda. Om det nu beror på att nordiska chefer verkligen är sämre förberedda eller om de kanske bättre förstår hur komplicerat arbetet kan bli framgår inte.