Nordiska företagsledare mest förändringsbenägna

En undersökning visar att nordiska företag räknar med att göra större förändringar i kölvattnet av pandemin än företagen i resten av världen.

Företagsledarna i Norden räknar med att pandemin kommer att innebära större förändringar än vad deras kolleger i resten av världen tror. Det visar KPMG:s CEO Outlook 2020 där konsultbolaget frågat över 1 300 företagsledare runt om i världen hur de ser på framtiden.

Det här kan vara dåliga nyheter för fastighetsbolagen. 92 procent av företagsledarna i Norden räknar nämligen med att de kommer att minska sina kontorsytor. Även internationellt går trenden mot mindre kontor, men där är det bara 69 procent av ledarna som säger att de ska minska sina kontorsytor.

En anledning till skillnaden är att de nordiska cheferna tycker att det fungerar bra med distansarbete. 92 procent tycker att kommunikationen med medarbetarna förbättrats under krisen trots att ingen varit på kontoret. Motsvarande siffra internationellt är 68 procent.

88 procent av cheferna i Norden säger också att deras rekryteringspool växt när det blivit normalt med distansarbete.

75 procent av de tillfrågade företagsledarna i Norden uppger därför att de ska fortsätta utveckla möjligheterna för de anställda att arbeta på distans och kommunicera digitalt. Något som lär betyda att företag inom exempelvis cybersäkerhet och videokonferenser får mycket att göra de närmaste åren.

Många avstår från bonus

Ser vi på ett mer personligt plan så har pandemin gjort de nordiska företagsledarna mer förändringsbenägna än sina internationella kolleger. 85 procent av cheferna i Norden säger att de ändrat sin strategi på grund av pandemin. Motsvarande siffra internationellt är 56 procent.

41 procent av våra chefer säger också att de tänker avstå från sin bonus. Internationellt ligger den siffran på 18 procent. I USA är det bara sex procent som är villiga att ge upp sin bonus.