Nordiska företagsledare tror på framtiden

86 procent av de nordiska företagsledarna tror att ekonomin kommer att växa i deras land och 91 procent räknar med tillväxt i det egna företaget.

Företagsledare i Norden är mer optimistiska än kollegerna i resten av världen. De är dessutom mer positiva än de var i fjol när det gäller tillväxten både för sina länder och sina företag. Det visar den senaste utgåvan av KPMG:s undersökning CEO Outlook.

Ser vi på ledarnas syn på ekonomin i det egna landet har den förbättrats rätt dramatiskt från fjolårets undersökning. I år är det 86 procent av företagsledarna som tror på tillväxt de närmaste tre åren mot 60 procent i fjol. Här ligger de nordiska cheferna nära sina internationella kolleger som ligger på 83 procent, men när det gäller den globala ekonomin blir bilden en annan.

För medan 62 procent av företagsledarna globalt tror att världsekonomin kommer att växa räknar 75 procent av de nordiska ledarna med tillväxt.

Ett område där de nordiska företagsledarna är mindre optimistiska än sina kolleger i resten av världen är synen på det egna företagets framtid. I och för sig tror hela 91 procent att deras företag kommer att växa de närmaste tre åren, men det är ändå mindre än den internationella siffran som ligger på 94 procent.

Kompetens i fokus

För att uppnå denna tillväxt räknar de nordiska företagsledarna med att de behöver kompetensutveckla sin personal. 47 procent säger att kompetensutveckling är prioriterat före att köpa ny teknik. Globalt ligger den siffran på 32 procent.

En orsak till skillnaden kan vara att de nordiska cheferna ser större problem med att hitta rätt personal. 67 procent ser det som en stor utmaning att hitta rätt personal mot 59 procent globalt.

Digitalisering är ett annat område som cheferna ser som en nyckel till att lyckas växa. Den oro som uttryckts på en del håll för att AI och robotisering ska eliminera många jobb delas emellertid inte av företagsledarna. 84 procent tror att digitaliseringen ska skapa fler jobb än den eliminerar på deras företag under de närmaste tre åren.