Nu får controllern en certifiering

Finansiell planering och analys, den framåtblickande disciplinen bland business controllers, har blivit allt svårare, bland annat på grund av oberäkneliga marknader och kostnaderna för ett felaktigt prognostiserat resultat kan bli mycket stora.

Association for Financial Professionals är en global organisation med huvudsäte i Washington, USA, som företräder finanschefer och ekonomer. Organisationen lanserade nyligen en global certifiering för ekonomer som arbetar med finansiell planering och analys.

Syftet är att skapa en global standard för yrket, något som enligt James Kaitz, vd på AFP, skulle gynna både arbetskåren och de stora internationella bolag som gör prognostiseringar och analyser över flera marknader.

– Finansiell planering ska vara likadant överallt, oavsett om du är i Stockholm, Dubai eller någon annanstans. Efter att ha pratat med företag över hela världen har vi kunnat konstatera att business controlling-funktionen för det mesta ser likadan ut i företag oavsett var i världen du är. Men när vi har frågat företagen om de har någon beskrivning för yrkesrollen har svaret nästan alltid varit ”nej”, säger James Kaitz.

AFP som idag har 15 000 medlemmar världen över är sedan tidigare mest kända för sin globala certifiering inom treasury, ”certified treasury professional”. Behovet av en certifiering för finansiell planering och analys har ökat den senaste tiden.

Men att jobba med finansiell planering och analys är enligt James Kaitz både krävande och en funktion som i många företag är svår att tillsätta. Han tror att business controlling, scenarioplanering, modellering och prognostisering  är några av de kompetenser som kommer att väga tyngst hos ekonomer i framtiden, och som redan gör det idag.

– Scenarioplanering är en del av budgetering och prognostisering och en kompetens som blir allt viktigare när företag rekryterar. Där kommer vår certifiering att spela en stor roll för kvalitetssäkringen av kompetensen.  Vi förväntar oss att företag kommer att efterfråga medarbetare med just den här certifieringen med tiden.

Business controllers som yrkesgrupp är en av de snabbast växande och mest eftertraktade idag på arbetsmarknaden, enligt James Kaitz. Hittills har man fått god respons på den nya certifieringen, flera hundra personer ansökt till det nya certifieringsprogrammet från länder över hela världen.

– För ungefär fem till sex år sedan, när vi först började titta på ekonomiområdet som helhet, fanns det en lucka i många ekonomifunktioner inom finansiell planering och analys. Då inledde vi en lång process med att lansera en certifiering som skulle sätta standarden  för business controllers över hela världen, säger James Kaitz.

Själva testet består av två prov där kandidaten får visa att han eller hon besitter de kritiska färdigheter, kunskaper och förmågor som ofta är involverade i ett företags funktion för finansiell planering och analys. Efter att ha anmält sig till programmet har kandidaterna fem år på sig att klara proven och uppfylla de krav på utbildning och erfarenhet som ställs.