Nu tror finanschefen på en ljusnande framtid

Både orosmoln som efterfrågan och råmaterialkostnad har minskat i november jämfört med augusti i år. Samtidigt som tilltron till den ekonomiska utvecklingen ökat anger fler att utländsk konkurrens är ett hot mot deras verksamhets möjligheter. Detta är några av resultaten av SEB:s undersökning ”Finanschefsindex”, där ett 70-tal svenska industri- och tjänsteföretag vars årliga omsättning överstiger ett par miljarder kronor ingår. Av dessa företag är 70 procent noterade bolag och 79 procent har en årlig omsättning som överstiger 5 miljarder kronor.Orosmoln för svenska finanschefer i november, jämfört med svar från augusti och maj. Källa: Finanschefsindex

Det sammantagna indexet får värdet 66 i november, upp från 61 i augusti. Ebba Lindahl, chef för kreditanalys på SEB är förvånad över de positiva svaren.

– Något som vi såg i den här undersökningen är att man är väldigt samstämmig i sin syn, mer än i de tidigare svaren, till exempel om områden som finansiell ställning och affärsklimatet.

– Läget verkar väldigt positivt, vi är på samma nivåer som innan krisen bröt ut och då befann vi oss i ett väldigt starkt konjunkturläge. Vi hade förväntat oss ett förbättrat läge, men inte så kraftigt.Historisk utveckling, Finanschefsindex