Nu vänder trenden för börsintroduktioner i Europa

Under fjärde kvartalet 2010 introducerades 130 bolag på de europeiska börserna, med ett sammanlagt introduktionskapital på 10,113 miljarder euro. En klar ökning jämfört med tredje kvartalet samma år, när 86 introduktioner till ett värde av 2,479 miljarder euro genomfördes. Ser man längre tillbaka, till fjärde kvartalet 2009 är ökningen av antalet ännu större: 55 introduktioner för 5,247 miljarder. Det är några av resultaten i PWC:s rapport IPO Watch Q4.

Lennart Danielsson, ansvarig för området IPO services, på PWC som arbetat med rapporten säger att sista kvartalet överträffade förväntningarna:

– Vi skruvade ju ner förväntningarna en del i och med rapporten för tredje kvartalet, i och för sig är rapporten för Q3 alltid lite osäker, men då kände vi en viss oro, framförallt omkring de konjunkturella förutsättningarna, samt utvecklingen i vissa länder med finansiellt ansträngda ekonomier.

– Vi indikerade ju tidigare under 2010 att vi trodde att det skulle komma en kraftig volymökning under andra halvåret 2010. Sen blev inte tredje kvartalet så pass bra, men utfallet under fjärde gör att vi är tillbaka på banan, säger han.

Antal noteringar och noteringarnas värde på europeiska börser under tredje kvartalet 2010. Källa: IPO Watch Europe Q4

Även om Europa ser ut att ha återhämtat sig ligger både USA och Kina högre, både i antal och värde. Det sammanlagda insamlade kapitalet för alla introduktioner under år 2010 hamnar på 26 miljarder euro, att jämföra med 30 miljarder för USA och 98 miljarder för Kina.

Lennart Danielsson ser dock positivt på det kommande året för de Europeiska börserna:

– I vart fall bedömer vi att det finns en tilltro till marknadssituationen att det kommer att komma ut ett antal introduktioner under 2011. Det är en fråga om det ekonomiska klimatet och om de pengar som finns tillgängliga för investeringar.

– I förlängningen kommer 2011, om inget oförutsett händer att bli ett starkt börsår, från europeiskt perspektiv.