Nu vill CFO:n ha smarta strukturer

Annons

Konsultbolaget KPMG har i studien och rapporten Being the best: Inside the intelligent finance function ställt frågor till totalt 440 ekonomichefer i 15 länder. Enligt studien spelar kompetensförsörjning, talent management, en allt större roll för CFO:er världen över. Även så kallad ”lean finance” blir viktigare; Mer än 50 procent av ekonomicheferna anser att ”lean finance” är viktig för organisationens ekonomi- och finansfunktion. Peter Lindström, partner och ansvarig för management consulting på KPMG i Sverige, är inte särskilt förvånad över resultatet, utan menar att det är en följd av en utveckling som pågått under en längre period där många företag nu ser mer optimistiskt på framtiden.

Från att tidigare haft fokus på enbart snabba kostnadsbesparingar börjar det nu ljusna på horisonten för företag och CFO:er. Metoden att skära kostnadernas rakt av genom hela organisationen, tror Peter Lindström är på väg att försvinna i takt med att optimismen ökar hos många företag.

– För något år sedan hade man inte riktigt tid att fundera. Då var det osthyvelprincipen när det kom till kostnadsbesparingar. Nu när marknaden har lugnat ner sig lite har företag mer tid att investera i strukturer och bygga en mer intelligent ekonomiorganisation. Där spelar både lean och talent management en viktig roll, säger Peter Lindström och tillägger sedan:

– Många företag har redan gjort automatiseringar och standardiserat processer för exempelvis fakturahantering eller löneadministration och vill ta nästa steg för att få ordning på områden som redovisning, financial controlling och business controlling. Då handlar det om att ha smarta människor i smarta strukturer.

Trenden med ”lean” inom ekonomiavdelningen är ytterligare ett led i processen att skapa en ”intelligent” ekonomifunktion, tror Peter Lindström.

– Lean som begrepp har funnits länge inom andra områden exempelvis inom produktion, men också förekommit inom ekonomi. Nu tittar väldigt  många företag på hur lean kan implementeras i ekonomifunktionen. I princip handlar det om att sätta ihop ekonomifunktionen på ett smartare sätt för att få fram smartare information i rätt tid och med rätt kvalitet.

I grunden handlar lean om att driva ner ansvaret för att hitta förbättringar till medarbetarna.

– Medarbetarna hjälps åt att hitta förbättringsförslag och se över hur resurserna kan fördelas och omfördelas. Även om varje medarbetare har en huvudsaklig roll hjälps man åt för att komma vidare i arbetet, fokusera på rätt saker och hitta förbättringar för ökad kvalitet. Ett sådant arbetssätt kan ge stora värden.

Bred kompetens efterfrågas
En majoritet av ekonomicheferna i studien anser att talent management är den viktigaste faktorn för att säkerställa ekonomifunktionens framtida uppdrag och ansvar.

Av de CFO:er i undersökningen som arbetar på de mest högpresterande bolagen anser 53 procent att HR-management är en av företagets topprioriteringar. Det är också mer än hälften av respondenterna i undersökningen som väntar sig ökad teknisk kunskap i ekonomifunktionen under de kommande åren samt stora förändringar i den egna organisationen när det gäller människorelaterade processer som att behålla personal.

Samtidigt anses kompetensförsörjning, att rekrytera, utveckla och behålla kompetens i organisationen, också vara en stor utmaning då endast 15 procent anger att den egna organisationen är stark inom talent management.

Att rekrytera och behålla kompetens i organisationen anses vara särskilt viktigt för de bolag i studien som är mest lönsamma och växer snabbast. CFO:erna på de högpresterande bolagen tycker helt enkelt att talent management är viktigare än CFO:er på andra bolag.

– Talent management blir viktigare och viktigare. Företag idag behöver en annan typ av kompetens än vad man traditionellt gjort i en linjeorganisation, säger Peter Lindström, partner och ansvarig för management consulting på KPMG i Sverige.

Han tror att många företag idag går över till att arbeta mer tvärfunktionellt och arbetar med processer som spänner över flera områden. Det ställer nya krav på kompetens.

– Företag idag behöver medarbetare med en bred kompetens för att hela tiden kunna utveckla organisationen. Att till exempel kunna projektleda och kommunicera rätt är viktiga egenskaper även för medarbetare som arbetar inom ekonomifunktionen, säger Peter Lindström.

Han tillägger sedan att vissa företag använder shared service center-funktionen som en första inlärningsportal för nya medarbetare, som sedan kan gå vidare och arbeta inom andra ekonomifunktioner i företaget.

Kräver en mogen HR-funktion
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling tror Peter Lindström är extra viktiga frågor att ombesörja ur ett generationsperspektiv.

– Ser man till exempelvis 80-talister har de ett annat arbetssätt och syn på karriären. De vill ha en bred karriärutveckling och kunna vara med och påverka tidigt  i frågor och driva saker framåt. Då gäller det att kunna stimulera och se till deras behov, för att bygga talanger och behålla kompetens i organisationen.

– Det är också viktigt för företag att ha en plan för hur nyckelpersoner ska ersättas, och hur verksamheten kommer se ut framåt, samt vilka resurser och vilken kompetens som behövs i framtiden. Sådana saker måste byggas upp strukturerat, det får inte komma som en överraskning.

Hur gör man för att bli duktig på talent management? Kanske finns ett samband med bolagets mognad. Enligt Peter är de bolag som är duktigast på kompetensförsörjning och kompetensutveckling ofta bolag som har gjort en HR-transformation och har en driven HR-direktör; organisationer som inte bara sköter administrativa frågor kring lön och ledigheter utan även ansvarar för mer strategiska frågor kring HR.

– Sedan finns det förstås företag som inte har kommit till den nivån än och inte har de resurserna utan fortfarande har fullt sjå med de administrativa delarna och jobbar mer reaktivt. Då är det naturligtvis svårt att fokusera på talent management, som kräver ett mer proaktivt arbetssätt.

Behöver intelligenta strukturer
En annan utmaning för CFO:er globalt är användningen och hanteringen av big data – att effektivt och strategiskt hantera all beslutsinformation exempelvis kopplat till prognoser och riskhantering.

– Att på rätt sätt ta fram och använda just den information och data som behövs för de beslut som måste tas är en utmaning för CFO:er idag. För att kunna hantera denna utmaning gäller det förstås att ekonomisidan och it har ett bra samarbete och tillsammans kan hitta ett effektivt sätt att hitta rätt sorts system för detta, men utan att det blir för stora investeringar med för liten affärsnytta, säger Peter Lindström.

För CFO:ns del är det viktigt att se till att det är ekonomiavdelningen och CFO:n själv som sitter i förarsätet, menar Peter. Det kräver emellertid en viss kunskap och engagemang i det som är it-avdelningens område.

– Det är lätt hänt att ekonomiavdelningen lämnar över ansvaret för denna typ av upphandlingar, it-projekt och systeminköp till it-organisationen. Särskilt om CFO:n och ekonomifunktionen inte riktigt har koll på eller förstår it. Men utan en tydlig kravbild blir det inget bra, menar Peter Lindström.

CFO:n är emellertid fortfarande huvudsakligt ansvarig för bolagets finanser och inte it, även om CFO:ns ansvar har förändrats.

– CFO:er idag är ofta inte bara ansvariga för ekonomiavdelningen utan har även andra funktioner under sig som it och inköp. CFO:n måste således kunna behärska flera olika områden, samtidigt som han eller hon måste vara strategisk och  affärsmässig samt  kunna fungera som ett stöd till vd:n, ofta i rollen som vice vd. För att det ska vara möjligt behöver CFO:n smarta, intelligenta strukturer där funktionerna är fristående och kan klara det operativa på egen hand.